Ny periode på LYN-Akademiet etter nyttår: 7. januar - 8.mars

PÅMELDING TIL LYN AKADEMIET PERIODEN 7. JANUAR - 8. MARS (2019) GJØRES I SUPERINVITE HER

I Superinvite kan dere lese konkret praktisk informasjon om LYN-Akademiet.

Nytt i neste periode på Lyn Akademiet er:

  • Keepertrening 4 dager i uken - Mandager, tirsdager, torsdager og fredager

  • Vi åpner opp for et nytt kull på Akademiet - Spillere født i 2012

  • Delbetaling i Superinvite: Deler opp betalingen i to deler istedenfor å betale alt med en gang

Lyn-Akademiets ambisjon er å være et godt treningstilbud for ivrige fotballspillere i alderen 7-12 år. På Lyn-Akademiet jobbes det systematisert med ferdighetsutvikling gjennom temabaserte treninger.

Det stilles i hovedsak tre krav på akademiet som alle barn har forutsetninger for å kunne oppfylle;

1. Hør på treneren

2. Gi alt / innsats - (trene på 100%)

3. Ha det gøy!

Dette er et tilbud for barn som liker å spille fotball, og som i tillegg er motivert for å trene og utvikle fotballferdighetene sine. Vi søker å skape trygghet for spillerne gjennom gode gruppesammensettinger,  pedagogisk tilnærming og differensiering ut i fra spillernes modning, innsats og ferdigheter.

Akademiet er også åpen for spillere som ikke spiller i LYN. På LYN Akademiet møter spillerne ansatte LYN-trenere som har en lidenskap for å hjelpe og veilede barn i fotball. Mer info om akademiet og innholdet finner der HER og HER. På LYN Akademiet kan barna meldes på fra 1 til 4 dager i uken, med ekstra tilbud om transport og middag fra mandag til torsdag. På tirsdager, torsdager og fredager tilbyr vi også keepertrening på Akademiet

For å lettere kunne tilrettelegge for riktig antall trenere på Lyn Akademiet, oppfordres det til å melde på barna før Akademiet starter 7. januar. Hvis dere er usikre på hvilke dager som er aktuelle, er det mulig å endre dag på Akademiet i etterkant ved å kontakte Eirik Bie på Bie@lynfotball.no .

For å samle flest mulig spillere fra ett kull til samme dager, har vi anbefalinger til hvilke dager de forskjellige kullene bør melde seg på. Det er også mulig å melde seg på andre dager enn de anbefalte.

Anbefaling til dager:

J2012: Fredager

J2011: Fredager

J2010: Onsdager

J2009: Mandager, Onsdager

J2008: Tirsdager, Fredager

J2007: Onsdager, Fredager

G2012: Tirsdager

G2011: Tirsdager, Torsdager

G2010: Mandager, Torsdager

G2009: Onsdager, Fredager

G2008: Mandager, Onsdager, Torsdager

G2007: Tirsdager, Torsdager, Fredager

Lyn Barnefotball sesongen 2018

En ny fotballsesong står for tur!

En ny fotballsesong står for tur!

Selv om dagene ute er korte og kalde er forberedelsene til en ny fotballsesong for seks- til tolvåringene i gang. Her følger viktig informasjon for deg som har barn mellom 6 og 12 år som skal spille fotball i LYN sesongen 2018.

Mandag 08.01.18 holdt Oslo Fotballkrets møte for lagspåmelding seriespill for barnefotball på Idrettens Hus på Ekeberg. Lyn Fotball var selvfølgelig tilstede og her følger noen punkter fra møtet som er særlig relevante, i tillegg til informasjon angående kommende sesong.
Vi har også ansatt ny sportslig leder i barnefotballen. Eirik Bie starter opp 01.04.18: les mer om han ved å trykke her

Det er Lyn Administrasjonen som melder på lag til seriespill. Dette gjør vi med bakgrunn i spillerregistreringen på superinvite (les mer om dette nedenfor) og dialog med foreldretenerne. Siste frist for lagspåmelding (6-12 år) er 31.01.18

Spillform sesongen 2018 i Lyn Fotball er som følger:

  • 12 år (2006) 7er (aka-lag 9er)
  • 11 år (2007) 7er (aka-lag 7er)
  • 10 år (2008) 5er (aka-lag 7er)
  • 09 år (2009) 5er
  • 08 år (2010) 5er
  • 07 år (2011) 3er *egne miniserier/helgesamlinger

I henhold til NFF's retningslinjer skal en klubb med flere lag i samme aldersklasse melde på lagene på samme nivå. Dette betyr at alle lagene meldes på i egen årsklasse nivå B, som er middels øvet. Unntakene er akademilagene for 06-08 som kan meldes på et høyere nivå eller i overårig klasse.

Som tidligere informert går vi denne sesongen bort fra gammel klassevis lagsorganisering og over til felles treninger og jevne trinnlag på tvers av klasser. Dette gjelder i all hovedsak for 2006 - 2009 og betyr en viss justering av lagene fra tidligere sesonger.
Selv om dette vil bli en omveltningsprosess for klubben og møtes med en viss skepsis hos enkelte, mener vi dette vil legge til rette for sterkere klubbinvolvering, bedre samarbeid, og sterkere bånd og bekjentskaper på tvers av klassetilhørighet, både for barn og voksne. På denne måten sørger vi også for at alle for et like godt tilbudt, uavhengig av skole og klasse.

Her følger et eksempel for å vise hvordan sesongen 2018 organiseres trinnvis.

*Gutter 2007 og tallene fra sesongen 2017 er brukt for å demonstrere
G2007 = G11 = 7er (+/-10 spillere)
Tåsen: Spillere (34) Lag (3) trinntrening onsdag 17:30 /lørdag 10:00
Ullevål: Spillere (28) Lag (3)
trinntrening onsdag 19:00 /lørdag 11:00
Berg: Spillere (17) Lag (2)
trinntrening: sammen Ullevål

I dette eksempelet stiller altså Lyn gutter 2007 med 8 jevne lag i seriespill i G11, nivå B.
I sesong har de 1 trinntrening på Kringsjå eller løkker (ved gode forhold) i tillegg til kamp (dette er barnefotball "basis").
Spillerne kan også delta opptil 4 dager i uken på akademiet og spille kamper med klubbens akademilag (dette er barnefotball "fast").

Trinntreningene ledes av ansatt trener fra Lyn, i samarbeid med foreldretrenerne på kullet. Det er også foreldretrenere som leder lagene i kamp.
Unntaket er akademilagene for 10-12-åringene som ledes av akademitrener. 

Barnefotballansvarlig, trinntrenere, foreldretrenere og lagledere setter sammen jevne lag i god tid før seriestart. Her tar vi hensyn til ferdighetsnivå, men også sosial tilhørighet og vennskap så langt det lar seg gjøre.

Det avholdes møter mellom trinntrenere og foreldretrenere på Kringsjå tirsdag 27. februar for å diskutere sesongen og laginndeling.

2010-kullet organiseres fortsatt klassevis men har noen fastsatte trinntreninger vår+høst, samt at de klassene hvor man er for få til å kunne gi et godt tilbud i trening og kamp slåes sammen med andre lag på trinnet. Ansvarlig for barnefotballen  (i dialog med foreldretrenerne) fatter beslutninger i slike situasjoner.

2011-kullet sparker i gang sesongen onsdag 07. mars kl 17:30 med åpen trening og foreldremøte på Kringsjå.

Jenter og gutter født 2006 kjører trinntreninger på Kringsjå hele vinteren.
For de andre årskullene vil trinntreningene starte opp etter påske.
Nærmere informasjon om tid og sted for trinntreninger kommer etter at terminlistene er klare (22.03.18).De eldste kullene prioriteres med tid på kunstgresset på Kringsjå, mens de yngste fordeles på Berg-banen, Rektorhaugen, Godalsparken og Månejordet, samt de nye ballbingene på Kringsjå skole.

For å kunne melde på korrekt antall lag er det nødvendig med en god oversikt over spillere og foreldretrenere. Derfor er det viktig at alle spillere registreres i våre systemer.

Vi har åpnet for spillerregistrering i Superinvite og satt frist til 25.01.18
Trykk her for å registrere spiller for sesongen 2018!

 

For innspill og tilbakemeldinger - send epost til vegard@lynfotball.no

For mer informasjon om kretsens føringer for sesongen 2018, se:

https://www.fotball.no/globalassets/krets/oslo/konkurranse/aktivitet/barn/2018/pameldingssamling-for-sesongen-2018---barn.pdf

Ny sportslig leder i barnefotballen (6-12 år)

(Eirik Bie: Ny sportslig leder for barnefotballen)

Høsten 2017 vedtok styret en nysatsing på klubbens barnefotball. Dette innebærer blant annet annsettelse av sportslig leder i barnefotballen; en person i 100% stilling med ansvar for barnefotball og akademi. Nåværende barnefotballansvarlig Vegard Hammershaug arbeider på fotball-linjene Lyn holder i (Otto Treider og Nydalen VGS) i tillegg til å være hovedtrener på Lyn G14. Han har derfor ikke mulighet til å fortsette sin jobb med de yngste spillerne i klubben.

Vi hadde mange gode kandidater inne til intervju for stillingen og det er en glede å kunne meddele at vi har ansatt Eirik Bie (bildet) som sportslig leder for våre 6-12 åringer.

Eirik kjenner klubben godt fra tidligere, etter flere år som årgangsansvarlig i ungdomsfotballen og trener på vårt akademi. Han er utdannet master i idrettspsykologi og coaching idrett fra Norges Idrettshøgskole, og har relevant erfaring som trener og sportslig ansvarlig i Skeid og fra Skeid Akademiet og "Talentfabrikken".

Eirik er for tiden spillende trener i Lokomotiv Oslo (a-lag, herrer, 3.divisjon), og ansatt som idrettspedagog i Ekeberg Idrettsbarnehage. På grunn av oppsigelsestid på nåværende arbeidsplass starter ikke Eirik opp i jobben før 01.04.18, men han har god og jevnlig dialog med Hannes og Vegard som holder i akademiet og barnefotballen frem til dette.

Hovedpersonen selv gleder seg til å ta fatt på nye oppgaver i Lyn:

- Jeg gleder meg veldig til å begynne som sportslig ansvarlig for barnefotballen i Lyn. Jeg har mange gode minner fra å jobbe i klubben tidligere, og jeg ser frem til å bidra med å utvikle klubben og spillere. Lyn har et veldig godt grunnlag i barnefotballen med mange medlemmer og gode og engasjerte foreldre og foreldretrenere. Jeg kommer til å jobbe hardt for å videreutvikle barnefotballen, og samtidig gi spillerne et veldig godt tilbud. Ved å tilrettelegge for god trening tilpasset alder både i barnefotballen og på Lyn Akademiet skal vi også gi spillerne gode forutsetninger på sikt til å bli gode nok til å spille for Lyns A-lag for damer og herrer.

Vi er veldig fornøyd med å ha Eirik med på laget. Klubben har stor tro på at han kan lede arbeidet med å videreutvikle klubbens barnefotball på en god måte!

Påmelding til ny runde Lyn Akademiet

Lyn Akademiet.jpg

Det er nå mulig å melde seg på ny runde på Lyn Akademiet for perioden 15. januar - 23. mars.

Påmeldingslink - trykk her.

Lyn Akademiet er et treningstilbud for ivrige fotballspillere i alderen født 2006-2010. På Lyn Akademiet jobber vi med systematisert ferdighetsutvikling gjennom temabaserte treninger.

Vi stiller krav til konsentrasjon, samt generell iver og interesse for fotball blant våre deltakere. Dette er et tilbud for barn som liker å spille fotball, og som i tillegg er motivert for trene og utvikle fotballferdighetene sine. Vi ber derfor foreldre om å vurdere barnas grunnleggende fotballinteresse og motivasjon nøye før eventuell påmelding. Hvis grunnleggende motivasjon ikke er på plass, kan det hende vi anbefaler foreldre å melde barnet på ved en senere periode, da motivasjonen kanskje er på plass i større grad.

Det differensieres på akademiet ut i fra spillernes modning, interesse og ferdigheter. De som melder på akademiet må være inneforstått med at denne praksisen gjennomføres. Dette betyr i praksis at i enkelt tilfeller vil noen spillere spille med alderstrinnet over, og ved store grupper vil det differensieres ut i fra kriteriene ovenfor.

Påmelding til keepertrening på Lyn Akademiet gjøres også her. I selve registreringsskjemaet (hvor man skriver inn spillerens navn osv.) tikker man av for hvilke dager man skal ha keepertrening.

Øktene starter kl. 14.45 og avsluttes kl. 16.00. Lyn Akademiet følger skolekalenderen og arrangeres ikke dagene det er skolefri. Vi trener på kunstgressbane 1, 2 og 3 på Kringsjå ved Lyns klubbhus.

Vi tilbyr middagservering (mandag til torsdag) etter Lyn Akademiet for de som ønsker det. Middag serveres mellom kl. 16.00 - 16.45. Middagstilbudet gjelder som skrevet mandag til torsdag, men forutsetter minimum 10 "påmeldinger" de enkelte dagene. Vi oppfordrer flere til å benytte seg av dette tilbudet. Vår kjære kokk, Bjørn, serverer sunne kvalitetsmåltider med mye grønnsaker!

Husk å ta med drikkeflaske til øktene og kle seg etter værforholdene.

Påmeldingslink - klikk her.

Handledag på GMAX 30. November

trykkGsport_STORO_Lyn_A4_21112017.jpg

Torsdag 30. November braker det løs med  handledag på Gmax Storo for Lyn medlemmer. 

Da vil det være gode tilbud i butikken gjennom hele dagen og en fin mulighet til å anskaffe seg klubbkolleksjonen til en hyggelig pris.

Har du ikke fått lastet ned klubbkort-appen som må benyttes for å få "Lyn-priser" på Gmax Storo? Her finner du informasjon om avtalen med Gmax Storo samt appen som benyttes: http://www.lynfotball.no/klubbkort-gmax-storo/

Lyn Akademiet: Ny påmelding og LA-kolleksjon

Akademiet.jpg

Vi har nå åpnet for påmelding til en ny runde med Lyn Akademiet for perioden 23. oktober - 12. januar (uke 43 - uke 2).

Det som er viktig å få med seg er vi at nå åpner for deltagelse for 2010-kullet, i og med 2005-kullet går ut av Lyn Akademiet og blir en del av ungdomsfotballen i Lyn.

Nytt ved denne runden med påmelding er at spillerne har tilbud om å bestille den nye Lyn Akademi-kolleksjonen. Treningsgenser m/zip (kr 261,-) og/eller treningskjorte (kr 188,-). Begge kommer med "Lyn Akademi"-trykk både bak på ryggen og foran på brystet. Bilde av produktene ser dere nederst i saken.

For påmelding og mer informasjon rundt Lyn Akademiet, trykk her.

Spørsmål rundt Lyn Akademiet? Send e-post til: akademiet@lynfotball.no.

Treningsgenser m/Lyn Akademi-trykk og Lyn-logo: kr. 261,-

Treningsgenser m/Lyn Akademi-trykk og Lyn-logo: kr. 261,-

Treningskjorte m/Lyn Akademi-trykk og Lyn-logo: kr. 188,-

Treningskjorte m/Lyn Akademi-trykk og Lyn-logo: kr. 188,-

Lyn akademiet i gang for fullt….

I denne perioden er det allerede mer enn 320 barn påmeldt 1 eller flere dager, og aktiviteten er i full gang. Ettersom det har kommet inn over 100 påmeldinger iløpet av uken, har det vært blitt en liten innkjøringstid for akademiet. Det er fortsatt mulig å melde seg på, men vi har bedre kontroll for neste uke.

IMG_0311.JPG

Hannes Persson (bildet) har overtatt, stafettpinnen som Ansvarlig for LYN-akademiet, mens Klaus Pettersen er over i instruktørrollen.

«Posisjonsbyttet» er spennende og gir kontinuitet og fornyelse på en gang – og sammen med ett 15-talls nye men flest kjente instruktører, tror vi at LYN-akademiet går en god høst i møte», sier sportslig leder Rolf-Magne Walstad.

«Påmeldingene kommer fortsatt inn fra gutter og jenter født 2009 til og med 2005.
2005 kullet går over i Ungdomsfotball fra og med uke 43 og da åpner vi for påmelding for 2010-kullet. (Dersom det viser seg at vi har kapasitet før høstferien, vil det bli åpnet en dag per uke for også 2010-kullet).

Denne perioden har vi nok med å ta godt imot alle de nye fra 2009 og 2008», forteller Hannes..

Noen skolers timeplaner endres ennå, men i løpet avuke 35 regner vi med å ha "satt" alle akademi-gruppene slik vi vil ha det», sier fungerende daglig leder i Lyn Fotball Stian Nygaard 

Hannes kan kontaktes på: akademiet@lynfotball.no