Klubbhåndboken

Klubbhåndboken er samlingen av informasjon, prosedyrer, planer og strategier til anvendelse av alle med forhold til klubben og gir innsikt og informasjon til klubbens oppbygging.

Klubbhåndboken i sin helhet er publisert på Lyn Fotball sine hjemmesider og vedlikeholdes av klubbens styre og ansatte, med verdifulle bidrag fra tillitsvalgte og andre. Styret og de ansatte er ansvarlig for ajourføring av klubbhånboken.

 Under følger innholdsoversikten med lenker til de forskjellige kapitlene.


Lojal

1. Kort om klubben - Lenke

2. Klubbens kontaktpunkt og organisasjonskart - Lenke

3. Formål, visjon og verdigrunnlag - Lenke

4. Lyn Fotballs lov - Lenke

5. Strategiplan 2016-2020 - Lenke

6. Laglederhåndbok og dugnad - Lenke

7. Skade- og forsikringsinformasjon - Lenke

8. ÅRSHJUL: Plan for klubbens lag* - Lenke

9. Plan for klubbens arrangementer - Lenke

10. Sportsplanen - Lenke

11. Sportslig opplegg (barnefotballen) - Lenke

12. Rettningslinjer og etikk - Lenke

ydmyk

13. Lagoversikt (barnefotballen) - Lenke

14. Informasjon for trenere (barnefotballen) - Lenke

15. Generell lagsinformasjon og nyheter (ungdomsfotballen) - Lenke

16. Generell lagsinformasjon og nyheter (seniorfotballen) 

17. Treningsplan (barnefotballen) - Lenke

18. Vintertreningsplan (barnefotballen) - Lenke

19. Klubbhuset - Lenke

20. Trygge rammer - Lenke

21. Politiattest - Lenke

22. Våre dommere - Lenke

nytenkende

23. For trenere – trenerinformasjon - Lenke

24. Trenerforum Barn - Lenke

25. Fagstoff: prinsipper, regler og roller - Lenke

26. Økonomihåndbok - Presisering 20190411 Lenke og vedlegg

27. HMS - Lenke

28. Rettningslinjer for varsling - Lenke

29. Rettningslinjer for sosiale medier - Lenke

30. Rollebeskrivelser i klubben - Lenke

Annen nyttig informasjon 

Bli medlem - Lenke

Ny i Lyn? - Lenke

Medlemsskap og treningsavgift - Lenke

Turneringskontrakt – klubben på reise - Lenke

Klubbkort G-MAX - Lenke