PREISERING FOR ØKONOMIANSVARLIGE
I LYN FOTBALL
11/4/2019

Til økonominavsvarlige,

I 2019 skal vi fortsette med de nye retningslinjene for bruk av lagkontoer og håndtering av bilag i Lyn Fotball som ble sendt ut i 2018. Dette er viktig for å ha orden slik at det ikke blir ekstraarbeid for dere, administrasjonen og regnskapsfører.

Alle lagkontoer skal etter NIFs regler være en del av hovedregnskapet til organisasjonen.

Her er 4 viktige punkter for riktig håndtering av lagkontoene:

1.      Når lagene trenger å disponere midler fra lagkassen skal uttak av penger kun skje mot bilag f.eks faktura eller lignende dokumentasjon som forteller hva som er kjøpt og som økonomiansvarlig er ansvarlig for å arkivere.

2.      Alle bilag, faktura eller lignende dokumentasjon skal scannes av lagenes økonomiansvarlig og sendes til roger.syversrud@thevit.no annenhver måned senest disse datoene; 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15 september, 15 november og 15. januar.  Legg bilag, faktura eller lignende dokumentasjon i kronologisk rekkefølge etter dato, bak oppsummeringsskjema for terminen. De som har utlegg på vegne av laget skal fylle ut utleggsskjema og kvitteringene/fakturaene som dokumenterer hva de har kjøpt skal legges bak.

NB ingen bilder av kvitteringer skal sendes. Kun dokumenter i pdf-format. Legg gjerne med bankkontoutskrift for perioden som viser at det er kontrollert at det er bilag på alle transaksjoner. Alt sammen skannes som ett dokument og sendes som pdf til regnskapsfører. OGSÅ forklaring til innbetalinger. Merk emnefeltet i e-posten til regnskapsfører med: TERMIN/PERIODE, LAGNAVN + KONTONUMMER.

3.      Dommerhonorar utbetales kun etter utfylt skjema med alle opplysninger, da dette er grunnlaget for innberetning til det offentlige.

4.      Utbetaling fra lagkonto skal godkjennes i nettbanken av lagenes økonomiansvarlig + daglig leder i klubben.

Vedlegg:

Skjema for Lagskonto

Skjema for refusjon

 

Kontaktinformasjon Lyn Fotballs regnskap:
Roger Syversrud | Autorisert regnskapsfører
Roger.syversrud@thevit.no | +47 902 94 346