Dommerregninger i Lyn sendes til offside@lynfotball.no

Dommerregninger skal sendes til offside@lynfotball.no og følge NFF Oslo sine Rettningslinjer for dommerbetaling.
E-poster inneholdende vedlegg som ikke er i .pdf format blir automatisk avvist i.h.t. disse rettningslinjene.

Ved tilfeldig kontroll av innsendte dommerregninger bruker vi nettstedene www.fjellinjen.no/privat/bompengekalkulator/ og kart.1881.no som viser både distansen til kamparena og bompenger. Dersom differansen er over det vi til vanlig legger inn som «slack» på utbetalinger medfører det at regningen blir avvist og returnert avsender.

Dommerregninger motatt i .pdf format og som godkjennes for betaling vil bli lagt til utbetaling innen 30 dager etter mottak.

Fordi klubben trenger personnummer av skattemessige rapporteringshensyn oppfordres alle som ikke har motatt betaling for dommeroppdrag for Lyn Fotball siden 1/8/2018 å sende navn og personnummer på SMS til 92266684, denne informasjonen vil bli slettet etter registrering.