LYN er en fotballklubb som satser hardt på spillerutvikling i egne rekker, samtidig som vi er en breddeklubb med godt tilbud til spillere uten ambisjoner om å bli den neste Messi. Alle lagene har profesjonelle og kvalifiserte trenere fra klubben, og er påmeldt i seriespill på tilpasset nivå.

Spillere betaler en treningsavgift, som varierer noe avhengig av alder og antall aktiviteter laget legger opp til. Inkludert i treningsavgiften er avgift for seriespill, Lyns egne turneringer og noen eksterne. Foreldre må regne med noen dugnadsrunder i løpet av året.

Se målsettinger for Ungdomsfotballen her.