Lyn-logo2.jpg
 

Lov for Lyn fotball

Alle idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og deres lovnorm. NIFs lovnorm er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. 

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene sendes så til idrettskretsen for godkjenning. 

For Lyn Fotballs lov, trykk her.