Lyn Barnefotball sesongen 2018

En ny fotballsesong står for tur!

En ny fotballsesong står for tur!

Selv om dagene ute er korte og kalde er forberedelsene til en ny fotballsesong for seks- til tolvåringene i gang. Her følger viktig informasjon for deg som har barn mellom 6 og 12 år som skal spille fotball i LYN sesongen 2018.

Mandag 08.01.18 holdt Oslo Fotballkrets møte for lagspåmelding seriespill for barnefotball på Idrettens Hus på Ekeberg. Lyn Fotball var selvfølgelig tilstede og her følger noen punkter fra møtet som er særlig relevante, i tillegg til informasjon angående kommende sesong.
Vi har også ansatt ny sportslig leder i barnefotballen. Eirik Bie starter opp 01.04.18: les mer om han ved å trykke her

Det er Lyn Administrasjonen som melder på lag til seriespill. Dette gjør vi med bakgrunn i spillerregistreringen på superinvite (les mer om dette nedenfor) og dialog med foreldretenerne. Siste frist for lagspåmelding (6-12 år) er 31.01.18

Spillform sesongen 2018 i Lyn Fotball er som følger:

  • 12 år (2006) 7er (aka-lag 9er)
  • 11 år (2007) 7er (aka-lag 7er)
  • 10 år (2008) 5er (aka-lag 7er)
  • 09 år (2009) 5er
  • 08 år (2010) 5er
  • 07 år (2011) 3er *egne miniserier/helgesamlinger

I henhold til NFF's retningslinjer skal en klubb med flere lag i samme aldersklasse melde på lagene på samme nivå. Dette betyr at alle lagene meldes på i egen årsklasse nivå B, som er middels øvet. Unntakene er akademilagene for 06-08 som kan meldes på et høyere nivå eller i overårig klasse.

Som tidligere informert går vi denne sesongen bort fra gammel klassevis lagsorganisering og over til felles treninger og jevne trinnlag på tvers av klasser. Dette gjelder i all hovedsak for 2006 - 2009 og betyr en viss justering av lagene fra tidligere sesonger.
Selv om dette vil bli en omveltningsprosess for klubben og møtes med en viss skepsis hos enkelte, mener vi dette vil legge til rette for sterkere klubbinvolvering, bedre samarbeid, og sterkere bånd og bekjentskaper på tvers av klassetilhørighet, både for barn og voksne. På denne måten sørger vi også for at alle for et like godt tilbudt, uavhengig av skole og klasse.

Her følger et eksempel for å vise hvordan sesongen 2018 organiseres trinnvis.

*Gutter 2007 og tallene fra sesongen 2017 er brukt for å demonstrere
G2007 = G11 = 7er (+/-10 spillere)
Tåsen: Spillere (34) Lag (3) trinntrening onsdag 17:30 /lørdag 10:00
Ullevål: Spillere (28) Lag (3)
trinntrening onsdag 19:00 /lørdag 11:00
Berg: Spillere (17) Lag (2)
trinntrening: sammen Ullevål

I dette eksempelet stiller altså Lyn gutter 2007 med 8 jevne lag i seriespill i G11, nivå B.
I sesong har de 1 trinntrening på Kringsjå eller løkker (ved gode forhold) i tillegg til kamp (dette er barnefotball "basis").
Spillerne kan også delta opptil 4 dager i uken på akademiet og spille kamper med klubbens akademilag (dette er barnefotball "fast").

Trinntreningene ledes av ansatt trener fra Lyn, i samarbeid med foreldretrenerne på kullet. Det er også foreldretrenere som leder lagene i kamp.
Unntaket er akademilagene for 10-12-åringene som ledes av akademitrener. 

Barnefotballansvarlig, trinntrenere, foreldretrenere og lagledere setter sammen jevne lag i god tid før seriestart. Her tar vi hensyn til ferdighetsnivå, men også sosial tilhørighet og vennskap så langt det lar seg gjøre.

Det avholdes møter mellom trinntrenere og foreldretrenere på Kringsjå tirsdag 27. februar for å diskutere sesongen og laginndeling.

2010-kullet organiseres fortsatt klassevis men har noen fastsatte trinntreninger vår+høst, samt at de klassene hvor man er for få til å kunne gi et godt tilbud i trening og kamp slåes sammen med andre lag på trinnet. Ansvarlig for barnefotballen  (i dialog med foreldretrenerne) fatter beslutninger i slike situasjoner.

2011-kullet sparker i gang sesongen onsdag 07. mars kl 17:30 med åpen trening og foreldremøte på Kringsjå.

Jenter og gutter født 2006 kjører trinntreninger på Kringsjå hele vinteren.
For de andre årskullene vil trinntreningene starte opp etter påske.
Nærmere informasjon om tid og sted for trinntreninger kommer etter at terminlistene er klare (22.03.18).De eldste kullene prioriteres med tid på kunstgresset på Kringsjå, mens de yngste fordeles på Berg-banen, Rektorhaugen, Godalsparken og Månejordet, samt de nye ballbingene på Kringsjå skole.

For å kunne melde på korrekt antall lag er det nødvendig med en god oversikt over spillere og foreldretrenere. Derfor er det viktig at alle spillere registreres i våre systemer.

Vi har åpnet for spillerregistrering i Superinvite og satt frist til 25.01.18
Trykk her for å registrere spiller for sesongen 2018!

 

For innspill og tilbakemeldinger - send epost til vegard@lynfotball.no

For mer informasjon om kretsens føringer for sesongen 2018, se:

https://www.fotball.no/globalassets/krets/oslo/konkurranse/aktivitet/barn/2018/pameldingssamling-for-sesongen-2018---barn.pdf