Lyn jente- og guttecup 31. august og 1. september

KickOffCup.jpg

Lyn arrangerer turnering med gutter og jenter samme helgen på Kringsjå 31. august og 1. september. Alle lag får tre kamper på samme dag. Banene på Kringsjå ligger flott plassert tett inntil markagrensa og har Sognsvann bare noen få hundre meter unna. Slår været til er det bademuligheter der. I klubbhuset vårt og i Brustad Bua kan man kjøpe forfriskninger og slappe av mellom kampene.

Parkering kan du gjøre på parkeringsplassene ved Olav M. Troviks vei, vi anbefaler alle å betale med VIPPS, det vil stå parkeringsvakter der å være behjelpelig med dette.

Slik ser spilleplanen ut:

Spiller kampene sine lørdag 31. august

- J12år / J2007 7er

- J11år / J2008 7er

-J10 år / J2009 5er

- G12år / G2007 7er

- G11år / G2008 7er

-G10 år / G2009 5er

Spiller kampene sine søndag 1. september

- J9 år / J2010 5er

-J8 år / J2011 5er

- J7 år/ J2012 3er

-G9 år / G2010 5er

-G8 år / G2011 5er

-G7 år/ G2012 3er

• Spilletiden er 2x13 min for 3`erkampene, 2x13 min for 5’er kampene og 2x17 min for 7’er kampene.

Til 3er-kampene har vi vant.

For mer informasjon og påmelding, gå til linken: https://lynjenteogguttecup.cups.nu/

Håper vi sees på Kringsjå i august/september :)

Ny Sportslig Leder for ungdom og voksne

jh%C3%B8.jpg

Jan Henrik Øydne er ansatt som ny Sportslig Leder for ungdom og voksne i Lyn Fotball.

Jan Henrik har en allsidig bakgrunn i fotballen med meritter både som trener, analytiker og leder. Han er utdannet ved NIH og har i de siste syv årene har han vært Sportslig Leder i Snarøya SK. Videre føyer han blant annet trenergjerning i Stabæk, lærer ved NTG, og analysesjef i NFF til merittlisten.

Daglig Leder Christian Aubert uttaler:
Administrasjonen og Styret har gjennom prosessen gjennomgått en stor mengde søkere og mener i utvelgelsen å ha truffet på et valg som passer godt inn i klubben. Jan Henrik var vårt førstevalg til stillingen, og vil være en synlig lederskikkelse, bidra godt i Lyn-kulturen og tilføre klubben nye ideer. Vi ser frem til at Jan Henrik trer inn i rollen i.l.a. september.

Selv sier Jan Henrik om jobben:
Jeg er veldig glad og stolt over å bli en del av Lyn, en stor klubb med mye historie, tradisjoner og ambisjoner. Det vil nok ta litt tid å sette seg inn i hele organisasjonen, men jeg har fått et godt inntrykk av klubben.  Det blir mye hard jobbing og videreføre/utvikle det som er bra i klubben, men også se på alle områder for mulig utvikling og effektivisering.  Jeg gleder meg til å treffe alle i Lyn-familien og ser frem til et godt samarbeid hvor vi alle jobber mot felles mål. 

Ta godt imot Jan Henrik,

Velkommen til Lyn!

Lyn Fotball søker Utviklingssjef jenter

Er du Lyn Fotballs nye Utviklingssjeg?

Er du Lyn Fotballs nye Utviklingssjeg?

NFF og TFK har spillerutvikling for jenter som et av sine strategiske satsingsområder. Lyn Fotball har i den forbindelse fått muligheten til å styrke apparatet på jentesiden med en Utviklingssjef som ledd i den langsiktige satsingen.

I Lyn Fotball har vi vist at god planlegging, presise rammer og retningslinjer, sterk kultur og entusiasme kan gi meget gode resultater. Klubben har gjennom de siste årene vært med på å utvikle utallige talenter innen kvinnefotballen til såvel Toppserien og Landslag som utenlandske lag. Vi ønsker å styrke organisasjonen og ser samtidig et økt behov for styring av alt i forhold til enkeltspillere. vi ønsker også økt fokus på videreutvikling av trenernes kompetanse. Vi ønsker å ta de neste steg som klubb og ser i den forbindelse ansettelsen av en utviklingssjef som et viktig middel.

Følgende ansvar og arbeidsoppgaver følger med Utviklingssjefstillingen:

  • Ansvarlig for klubbens utviklingsarbeid på jentesiden

  • Faglig ansvarlig for trenere for lag under a-lagssegmentet (utviklingsavdeling) på jentesiden

  • Ansvar for rekruttering av trenere til utviklingsavdelingen i samarbeid med sportslig leder Ungdomsfotball

  • Være en del av klubbens sportslige ledergruppe

  • Sørge for optimal skolering av talenter i egen klubb og bidra overfor regionale/lokale klubber

  • Hovedansvarlig for klubbens strategi og planverk knyttet til spillerutvikling

  • Trenerveileder for trenere i segmentet under A-lagssegmentet i egen klubb

  • Ha god oversikt over spillermarkedet i egen region og utarbeide/iverksette klubbens rekrutteringsstrategi

Tett samarbeid med naboklubber, krets- og landslag i samarbeid med TSU. Utviklingssjefen skal ha tett dialog med kretsansvarlig i NFF Oslo– og ha ansvar for at det skapes faste og gode møtearenaer mellom klubbens utviklingsavdeling og kretsen for å optimalisere og koordinere talentarbeidet.

  • Tett samarbeid med Lyn Fotballs øvrige sportslige og administrative ledelse

Stillingen rapporterer til Sportslig leder for Ungdoms- og seniorfotball og stillingsinstruksen vil bli utarbeidet i tråd med kriteriesettet fra NFF/TFK i forbindelse med ansettelsesprosessen.

 

Kompetansekrav og egenskaper

Til stillingen søker vi en humørfylt og strukturert person med fokus på utvikling og med gode evner til relasjonsbygging. Kandidatene må som minimum ha UEFA B – lisens eller tilsvarende, administrativ kompetanse/erfaring, og erfaring fra praksisfeltet

 

Søknadsfrist: 1/7-2019

Tiltredelse: innen 1/10-2019

Send søknad og CV med referanser som e-post merket «U-sjef» i emnefeltet til Daglig Leder Christian Aubert, aubert@lynfotball.no

Spørsmål knyttet til stillingen kan også stilles til Christian på 92266684

 

Det overordnede målet for Lyn Fotball er å bygge byens beste fotballklubb der LYN`s visjon er å bli «best, med flest». LYN har vokst raskt og medlemstallet har nesten doblet seg i løpet av få år. Det er derfor blitt svært viktig å få på̊ plass strukturer som sikrer at vi kan ta imot den store medlemsmassen på̊ en måte som sikrer optimal spillerutvikling og fotballglede, målet for LYN er å optimalisere disse strukturer på best mulig måte innenfor de økonomiske og logistiske rammer vi har til rådighet.

LYN ønsker å være en utviklingsklubb, vi skal utvikle fremtidige toppspillere, samtidig med at vi er en klubb for bredden; men viktigst av alt så skal LYN være med på å utvikle mennesker.

Periode 3 på Lyn Akademiet åpent for påmelding (19. august - 25. oktober)

I Superinvite kan dere lese konkret praktisk informasjon om LYN-Akademiet.

Lyn-Akademiets ambisjon er å være et godt treningstilbud for ivrige fotballspillere i alderen 7-12 år. På Lyn-Akademiet jobbes det systematisert med ferdighetsutvikling gjennom temabaserte treninger.

Det stilles i hovedsak tre krav på akademiet som alle barn har forutsetninger for å kunne oppfylle;

1. Hør på treneren

2. Gi alt / innsats - (trene på 100%)

3. Ha det gøy!

Akademiet er også åpen for spillere som ikke spiller i LYN. På LYN Akademiet møter spillerne ansatte LYN-trenere som har en lidenskap for å hjelpe og veilede barn i fotball. Dette er et tilbud for barn som liker å spille fotball, og som i tillegg er motivert for å trene og utvikle fotballferdighetene sine. Vi søker å skape trygghet for spillerne gjennom gode gruppesammensettinger,  pedagogisk tilnærming og differensiering ut i fra spillernes modning, innsats og ferdigheter.

For å lettere kunne tilrettelegge for riktig antall trenere på Lyn Akademiet, oppfordres det til å melde på barna før Akademiet starter 11. mars. Hvis dere er usikre på hvilke dager som er aktuelle, er det mulig å endre dag på Akademiet i etterkant ved å kontakte Eirik Bie på Bie@lynfotball.no .

For å samle flest mulig spillere fra ett kull til samme dager, har vi anbefalinger til hvilke dager de forskjellige kullene bør melde seg på. Det er også mulig å melde seg på andre dager enn de anbefalte.Sommerhilsen

IMG_0714.JPG

OPPSUMMERING LYN FOTBALL VÅREN 2019

Fotball har blitt helårsidrett, og vi kan se tilbake på et halvår med høy fotballaktivitet for medlemmene våre.

Gjennom hele vinteren har det vært Lyn-akademi på ettermiddagene, nesten uansett vær. Det har vært fullt belegg med treninger for barn, ungdom og seniorlag. Vi har leid banekapasitet på NIH for å dekke behovet. Banekapasitet er et tilbakevendende tema for oss. Lyn er den klubben i Oslo med dårligst banekapasitet per spiller. I samarbeid med SFK Lyn jobber vi inn mot politikere og beslutningsmyndigheter i kommunen og idrettskretsen for å få oppmerksomhet rundt den prekære situasjonen. Vi håper vi lykkes i denne prosessen og at vi vil kunne øke banekapasiteten i løpet av de nærmeste årene. Akkurat nå rehabiliteres KGB1 pga store feil og mangler under forrige rehabilitering. Arbeidet som nå gjøres er helt nødvendig for å tilfredsstille krav til banekvalitet for baner brukt i Toppserien, men en ny og oppgradert KGB1 vil være til glede for alle våre spillere. En humpete og ujevn bane med overvann øker sannsynligheten for skader, og det ønsker vi selvfølgelig å unngå.

Damelaget vårt er klubbens flaggskip, og laget får mye positiv oppmerksomhet både på og utenfor banen. Det har vært flere fine oppslag i mediene der våre damespillere bidrar. Jentene på laget er med på å sette ytterligere fokus på kvinnefotballen i Norge. De er flotte forbilder for både jenter og gutter i Lyn, men også for spillere i klubbene rundt oss. Toppserien tok sommerferie i slutten av mai, og Lyn ligger på 7. plass med 12 poeng så langt. Det var en stor opptur da vi slo Vålerenga på bortebane i mai! Vi i styret oppfordrer alle til å komme på kamp og til å heie damelaget frem til nye seiere i høstsesongen!

En av Lyns viktige inntektskilder er barnefotballturneringene våre. Vi arrangerte to oppstarts-turneringer rett før sesongstart, og det var populære og godt besøkte turneringer både for gutter og jenter. Vi får mye skryt av anlegget på Kringsjå, stemningen, dommerne og opplegget, og det tar vi med oss videre til turneringene vi skal arrangere til høsten. Uten dugnadsinnsatsen fra alle foreldre og spillerne i ungdomsfotballen hadde klubben ikke greid å gjennomføre disse turneringene, så vi i styret vil rette en stor takk til alle som bidrar. Dugnad er både sosialt og morsomt, og jo flere som er med dess enklere blir jobben!

For å øke inntektssiden til Lyn Fotball jobber vi aktivt med markedsarbeid. Arrangementene våre er kjempeviktige i så måte, både i forhold til synliggjøring og muligheten for ekstern profilering av sponsorer. Vi jobber fortløpende med å skaffe nye sponsorer og økte sponsorinntekter, men det er et vanskelig marked og mange om beinet. Vi tar gjerne i mot tips, råd eller bidrag fra dere medlemmer for å øke sponsorinntektene våre. Alle monner drar, og med litt større spillerom tror vi at vi kan bli en enda bedre fotballklubb!

Lyn Fotball ble sertifisert som kvalitetsklubb i mars 2019. Det er vi veldig stolte av! Det å være kvalitetsklubb betyr at vi driver klubben på en ordentlig måte og at vi har alle systemer og prosesser på plass som NFF krever. Det å være en kvalitetsklubb betyr at mye grunnarbeid er gjort som bør gjøre driften av en fotballklubb enklere, men det forplikter også. Vi må tilfredsstille krav i fht kompetanse, økonomistyring, rekruttering og Fair Play. I trening og kamp er det viktig at alle følger Fair Play-reglene, det gjelder spillere, trenere, støtteapparat og foreldre. Det er barna våre som spiller, og det er viktig at fotballopplevelsene er gode for alle og at det er gøy! Da blir det flere av dem.

Vi i styret vil takke alle dere foreldre og foresatte som dag etter dag, uke etter uke følger opp alle barn og ungdommer i Lyn Fotball. Takk for at dere heier, trøster, feirer, kjører, kjøper is, stiller opp på turneringer, arrangerer overnattingsturer, vasker drakter og feier kunstgress. Dere er med på å skape fantastiske opplevelser og gode minner for barn og unge i Lyn, og forhåpentligvis er dette gode opplevelser også for dere i det store støtteapparatet. Uten dere er vi ikke en fotballklubb.

Vi i styret i Lyn Fotball ønsker dere alle en riktig god fotballsommer! Heia Lyn!

Styret i Lyn Fotball, f.v.: Christine Bækkelunde, Anders Conradi, Jon Tveiten, Tone Etholm og Truls Raastad. Cecilie Bhandari Hartberg og Christian Sjödin var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Styret i Lyn Fotball, f.v.: Christine Bækkelunde, Anders Conradi, Jon Tveiten, Tone Etholm og Truls Raastad. Cecilie Bhandari Hartberg og Christian Sjödin var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Klubbdag på GMAX Storo 26. Juni

Foto: @hannejonas

Foto: @hannejonas

Onsdag 26. juni er det igjen klubbdag hos Gmax Storo

Da vil det være gode tilbud i butikken gjennom hele dagen og en fin mulighet til å skaffe seg klubbkolleksjonen til en hyggelig pris.

Har du ikke fått lastet ned klubbkort-appen som må benyttes for å få "Lyn-priser" på Gmax Storo? Her finner du informasjon om avtalen med Gmax Storo samt appen som benyttes: http://www.lynfotball.no/klubbkort-gmax-storo/

gmax-26-6.jpg

Bli med på våre Lyn Fotball sommercamper!

Lyn Fotball arrangerer "LYN Sommercamp" i første- og siste del av sommerferien; 24. – 27. juni, og 12. - 15. august på Kringsjå Kunstgress. Vi inviterer til fire dager fullpakket med fotballtreninger, glede og utfordringer! Det er også mulighet til å melde seg på fredag, da fra 09:00 til 13:30

På LYN Sommercamp ønsker vi å skape fotballglede, og samtidig legge til rette for utvikling av fotballferdigheter hos deltakerne. Med et utgangspunkt i fotball, så har vi lagt til rette for diverse aktiviteter gjennom uken hvor barna kan erfare fotball på andre måter enn bare gjennom å spille på kunstgress. Vi skal legge til rette for aktiviteter som sandfotball, skogfotball, (fotball-) skiskyting og barbeint triksing, der trenerne gjennom uken tar med seg sin gruppe på de ulike aktivitetene. I tillegg vil vi lage en aktivitetspark på gresset ved Kringsjå Kunstgressbane 1, der barna holde med forskjellige aktiviteter (de ansvarlige for gruppene skal alltid være med).

I tillegg vil vi gjennom de tre dagene ha ekstra fokus på 1. innsats, 2. positiv forsterkning, og 3. prøve og feile.

Praktisk informasjon:

-- Hovedtid (fotballcamp): kl. 09.00-14.45

-- Ekstra tilbud (gratis):

--- Kl.08.00 - 09.00: Mulighet for tidlig levering, tirsdag til fredag (klubbhuset)

--- Kl. 14.45 - 16.00: Mulighet for sen henting (hentes i nærheten eller i klubbhuset)

- Det er også mulig å melde seg på fredag. Da er fotballskolen fra kl. 09:00 til 13:30

- Sted: Kringsjå Kunstgress / Lyns Klubbhus

- Alderstrinn: J2012 - J2007 / G2012 - G2007

- Spillere fra andre klubber er også velkommen.

- Pris (inkl lunsj): 1 400 kr pr spiller

- Registrering av barna starter kl. 08.45 på mandag på Kringsjå Kunstgressbane 2.

-- Kan registreres tidligere hvis tidlig levering

- Barn som kan gå hjem selv kan gå kl. 14.45. Barn som registreres med at de ikke kan gå hjem selv samles på Kgb 2 eller klubbhuset for utsjekking

På fotballcampen er det mulighet for en tidligere levering og senere henting enn før. I tiden før og etter hovedtiden vil noen trenere passe på barna. Treningene vil foregå på Kringsjå Kunstgressbane 1, 2 og 3, samt ballbingene.

Lyn Fotball søker ny Sportslig Leder

Er du Lyn Fotballs nye Sportslige Leder?

Er du Lyn Fotballs nye Sportslige Leder?

Vår nåværende Sportslige Leder har etter mange år valgt å flytte til hjemlandet med familien, Lyn Fotball er derfor på jakt etter ny Sportslig Leder.

Lyn Fotball er en av landets største fotballklubber og er et allianseidrettslag sammen med SFK Lyn (drift, klubbhus, etc), Lyn Ski (langrenn) og Lyn 1896 FK (3.div Herrer og Jr.1). Klubben har i dag ca 130 lag i seriesystemet fra G/J 7år til Toppserien for Kvinner

Sportslig leder i LYN Fotball er overordnet fotballfaglig ansvarlig for aktivitetene i LYN Fotball. Stillingen er en del av ledergruppen i Lyn Fotball, rapporterer til Daglig Leder, deltar på styremøter etter behov, og er administrasjonen og styrets faglige støttespiller. Stillingen forutsetter god fotballfaglig kompetanse, samt gode strategiske, kommunikative og administrative evner. Link: Den vedlagte stillingsbeskrivelsen utdyper mer.

Ønsker du utfordringer i en av landets mest tradisjonsrike og dynamiske klubber? Send søknad med CV som belyser erfaring, utdanning, idrettsfaglig kompetanse og annen relevant bakgrunn innen 15/6/2019 til jobb@lynfotball.no

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte dennis@lyn.no og christian@lyn.no

Det overordnede målet for Lyn Fotball er å bygge byens beste fotballklubb der LYN`s visjon er å bli «best, med flest». LYN har vokst raskt og medlemstallet har nesten doblet seg i løpet av få år. Det er derfor blitt svært viktig å få på̊ plass strukturer som sikrer at vi kan ta imot den store medlemsmassen på̊ en måte som sikrer optimal spillerutvikling og fotballglede, målet for LYN er å optimalisere disse strukturer på best mulig måte innenfor de økonomiske og logistiske rammer vi har til rådighet.

LYN ønsker å være en utviklingsklubb, vi skal utvikle fremtidige toppspillere, samtidig med at vi er en klubb for bredden; men viktigst av alt så skal LYN være med på å utvikle mennesker.