LYN Fotball søker Sportslig leder til ungdomsavdelingen

Lyn-logo2.jpg

LYN Fotball søker etter en sportslig leder som skal ha det overordnede sportslige ansvaret for ungdomsfotballen (13-16 år) i klubben.

LYN søker etter en engasjert og positiv person med solide lederegenskaper, som er sterk fotballfaglig og har gode administrative evner. Du må se verdien i å skape et godt tilbud til alle klubbens utøvere, samtidig som LYN skal utvikle spillere til et høyt nasjonalt nivå. LYN har ambisjoner om å ha topplag i det norske seriesystemet både for damer og menn.

Du vil ha det overordnede ansvaret for all sportslig aktivitet i aldersgruppen 13 – 16 år herunder oppgaver som:

·         Rekruttering og utvikling av trenere

·         Spillerlogistikk (hospitering, oppflytting og rekruttering)

·         Sportsplan (implementering, evaluering, revidering og utvikling)

·         Treningsprinsipper i tråd med klubbens sportsplan

·         Serieforvaltning og oppfølging mot krets og sone

·         Tett samarbeid mellom barnefotball og ungdomsfotball

·         Tett samarbeid mellom ungdomsfotball og junior/seniorfotball

·         Foreldrekontakt

LYN Damer er i Toppserien og riktig kandidat vil også tilbys oppgaver som spillerutvikler.

LYN skal være en klubb i stadig utvikling, med uttalt vilje til å lære av andre. Vi skal ha høy toleranse for ulike syn, men respekt og lojalitet til klubbens avgjørelser. Våre medarbeidere skal se verdien i å dele kunnskap, gjøre hverandre gode og bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø. Du må være god til å kommunisere og ha evne til å utvikle gode relasjoner.

Vi har et flott klubbhus på Kringsjå som base for vår virksomhet. Der vil du bli del av et stort fotballmiljø preget av høy aktivitet.
 

Som sportslig leder må du være:

·         en inspirerende leder og motivator

·         fotballfaglig kompetent

·         god til å kommunisere og formulere deg muntlig og skriftlig

·         strukturert og effektiv

·         interessert i å utvikle alle sider av en fotballklubb

·         opptatt av at et godt tilbud til alle skaper fundamentet for de som har evner og motivasjon til å nå helt til topps

·         komfortabel med høyt aktivitetsnivå og tidvis stort arbeidspress

Kandidater med høyere idrettsfaglig utdanning er å foretrekke. Kvinner oppfordres til å søke.

Stillingsbrøk: (50 – 100%) / Engasjement med mulighet for fast stilling / Lønn etter avtale.

Kort søknad med CV sendes til rist@lynfotball.no innen 28. januar 2018. Kontaktperson er daglig leder Kjetil Rist, tlf. 482 13 594.

Den som ansettes må framvise politiattest, jf.Norges Idrettsforbunds anbefaling om innhenting av politiattest for ansatte og frivillige som jobber med barn og unge.