Lyn Akademiet                                                                          SISTE NYTT:

LYN AKADEMIET 2017 - NÅ ER PÅMELDING FOR PERIODEN 23. OKTOBER - 12. JANUAR (uke 43 - 2) ÅPEN.

Lyn Akademiet er et treningstilbud for ivrige fotballspillere i alderen født 2006-2010. På Lyn Akademiet jobber vi med systematisert ferdighetsutvikling gjennom temabaserte treninger.

NB! Vi stiller krav til konsentrasjon, samt generell iver og interesse for fotball blant våre deltakere. Dette er et tilbud for barn som liker å spille fotball, og som i tillegg er motivert for trene og utvikle fotballferdighetene sine. Vi ber derfor foreldre om å vurdere barnas grunnleggende fotballinteresse og motivasjon før eventuell påmelding. 

Det er uhyre viktig at spillerne kler seg etter værforholdene. Dette er foreldrenes ansvar - ikke trenerne. 

PÅMELDING TIL KEEPERTRENING PÅ LYN AKADEMIET GJØRES OGSÅ HER. I SELVE REGISTRERINGSSKJEMAET (HVOR MAN SKRIVER INN SPILLERENS NAVN OSV.) TIKKER MAN AV FOR HVILKE DAGER MAN SKAL HA KEEPERTRENING.

HUSK Å TA MED DRIKKEFLASKE TIL ØKTENE.

NB! I DENNE PERIODEN ÅPNER VI FOR AT 2010-KULLET KAN MELDE SEG PÅ. DE OVERTAR STAFETTPINNEN FRA 2005-KULLET SOM NÅ ER EN DEL AV UNGDOMSFOTBALLEN I LYN. 

PÅMELDINGEN FOR PERIODEN UKE 43 - 2 PÅ LYN AKADEMIET ER NÅ ÅPEN. 

OM Akademiet

Spillerne organiseres først og fremst i grupper basert på spillernes alder og kjønn. Samtidig vil vi ta hensyn til enkeltspillernes forutsetninger og behov. Derfor vil hvert årskull organiseres i to grupper dersom det totale antallet innenfor alderstrinnet tillater det. Først og fremst differensierer vi gruppene basert på engasjement, interesse, innstilling og holdning til treningene, i tillegg til tekniske ferdigheter og progresjon.

Kontaktinformasjon Lyn Akademiet:

Hannes Persson
Telefon: 45648815
Mail: hannespersson1990@gmail.com