Ny periode på LYN-Akademiet etter nyttår: 7. januar - 8.mars

PÅMELDING TIL LYN AKADEMIET PERIODEN 7. JANUAR - 8. MARS (2019) GJØRES I SUPERINVITE HER

I Superinvite kan dere lese konkret praktisk informasjon om LYN-Akademiet.

Nytt i neste periode på Lyn Akademiet er:

  • Keepertrening 4 dager i uken - Mandager, tirsdager, torsdager og fredager

  • Vi åpner opp for et nytt kull på Akademiet - Spillere født i 2012

  • Delbetaling i Superinvite: Deler opp betalingen i to deler istedenfor å betale alt med en gang

Lyn-Akademiets ambisjon er å være et godt treningstilbud for ivrige fotballspillere i alderen 7-12 år. På Lyn-Akademiet jobbes det systematisert med ferdighetsutvikling gjennom temabaserte treninger.

Det stilles i hovedsak tre krav på akademiet som alle barn har forutsetninger for å kunne oppfylle;

1. Hør på treneren

2. Gi alt / innsats - (trene på 100%)

3. Ha det gøy!

Dette er et tilbud for barn som liker å spille fotball, og som i tillegg er motivert for å trene og utvikle fotballferdighetene sine. Vi søker å skape trygghet for spillerne gjennom gode gruppesammensettinger,  pedagogisk tilnærming og differensiering ut i fra spillernes modning, innsats og ferdigheter.

Akademiet er også åpen for spillere som ikke spiller i LYN. På LYN Akademiet møter spillerne ansatte LYN-trenere som har en lidenskap for å hjelpe og veilede barn i fotball. Mer info om akademiet og innholdet finner der HER og HER. På LYN Akademiet kan barna meldes på fra 1 til 4 dager i uken, med ekstra tilbud om transport og middag fra mandag til torsdag. På tirsdager, torsdager og fredager tilbyr vi også keepertrening på Akademiet

For å lettere kunne tilrettelegge for riktig antall trenere på Lyn Akademiet, oppfordres det til å melde på barna før Akademiet starter 7. januar. Hvis dere er usikre på hvilke dager som er aktuelle, er det mulig å endre dag på Akademiet i etterkant ved å kontakte Eirik Bie på Bie@lynfotball.no .

For å samle flest mulig spillere fra ett kull til samme dager, har vi anbefalinger til hvilke dager de forskjellige kullene bør melde seg på. Det er også mulig å melde seg på andre dager enn de anbefalte.

Anbefaling til dager:

J2012: Fredager

J2011: Fredager

J2010: Onsdager

J2009: Mandager, Onsdager

J2008: Tirsdager, Fredager

J2007: Onsdager, Fredager

G2012: Tirsdager

G2011: Tirsdager, Torsdager

G2010: Mandager, Torsdager

G2009: Onsdager, Fredager

G2008: Mandager, Onsdager, Torsdager

G2007: Tirsdager, Torsdager, Fredager