Lyn Fotball søker ny Sportslig Leder

Er du Lyn Fotballs nye Sportslige Leder?

Er du Lyn Fotballs nye Sportslige Leder?

Vår nåværende Sportslige Leder har etter mange år valgt å flytte til hjemlandet med familien, Lyn Fotball er derfor på jakt etter ny Sportslig Leder.

Lyn Fotball er en av landets største fotballklubber og er et allianseidrettslag sammen med SFK Lyn (drift, klubbhus, etc), Lyn Ski (langrenn) og Lyn 1896 FK (3.div Herrer og Jr.1). Klubben har i dag ca 130 lag i seriesystemet fra G/J 7år til Toppserien for Kvinner

Sportslig leder i LYN Fotball er overordnet fotballfaglig ansvarlig for aktivitetene i LYN Fotball. Stillingen er en del av ledergruppen i Lyn Fotball, rapporterer til Daglig Leder, deltar på styremøter etter behov, og er administrasjonen og styrets faglige støttespiller. Stillingen forutsetter god fotballfaglig kompetanse, samt gode strategiske, kommunikative og administrative evner. Link: Den vedlagte stillingsbeskrivelsen utdyper mer.

Ønsker du utfordringer i en av landets mest tradisjonsrike og dynamiske klubber? Send søknad med CV som belyser erfaring, utdanning, idrettsfaglig kompetanse og annen relevant bakgrunn innen 15/6/2019 til jobb@lynfotball.no

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte dennis@lyn.no og christian@lyn.no

Det overordnede målet for Lyn Fotball er å bygge byens beste fotballklubb der LYN`s visjon er å bli «best, med flest». LYN har vokst raskt og medlemstallet har nesten doblet seg i løpet av få år. Det er derfor blitt svært viktig å få på̊ plass strukturer som sikrer at vi kan ta imot den store medlemsmassen på̊ en måte som sikrer optimal spillerutvikling og fotballglede, målet for LYN er å optimalisere disse strukturer på best mulig måte innenfor de økonomiske og logistiske rammer vi har til rådighet.

LYN ønsker å være en utviklingsklubb, vi skal utvikle fremtidige toppspillere, samtidig med at vi er en klubb for bredden; men viktigst av alt så skal LYN være med på å utvikle mennesker.