Rehabilitering av KG1 (med banekart)

IMG_4629.jpg

Dessverre har det vært slik at arbeidet utført på KG1 de seneste årene ikke har holdt kvalitetsmessige mål til massekvalitet og drenering som spesifisert.

Lyn leier banene av Oslo Kommune og klubben har jobbet ufortrødent med å påvirke Kommunen slik at KG1 rehabiliteres til den gitte standard.

Endelig har vår tur kommet, men det betyr at KG1 stenges 6 Mai og åpner igjen etter sommerferien. Forståelig nok øver dette et ekstra press på klubben mht kampavvikling og treningstider. I januar ba klubben kommunen om alternative treningsarealer, men har ikke fått svar på dette…

For å lempe på situasjonen har vi arbeidet med å ordne gresset mellom KG3 og volleyballbanene. G2006 gjorde en kjempejobb sist helg og denne flaten er nå rensket, sådd og gjødslet. Klubben tar i bruk dette arealet for avvikling av kamper og aktiviteter i barnefotballen og frigjør arealer på KG2 og KG3 for trening og kamp. Gresset er spesielt sårbart og skal kun brukes av de yngre lagene – ungdom og voksne skal ikke benytte dette arealet.

Vi jobber kontinuerlig med å finne gode treningstider for alle på de flatene vi har og forsøker å fylle på med leid tid bl.a. på NIH der nødvendig. Det er veldig viktig at alle respekterer oppsatte tider fra klubben og samtidig viser respekt for lagene som har planlagt aktivitet underveis og ikke går inn på spilleflatene før oppsatt tid.

Lyn håper at arbeidet på KG1 svarer til forventningene og et godt samarbeide med alle parter i anleggsperioden.

LINK TIL BANEKART: TRYKK HER