Keeperakademiet starter opp igjen i høst!

Keeperaka - NGA.jpg

Vi setter opp en ny runde med KeeperAkademi fra 19. november i 2018 med treninger to ganger i uken i 4 uker. Dette er et tilbud for både jenter og gutter, uavhengig av klubbtilhøriget som ønsker å utvikle sine keeperferdigheter. Spillere født i perioden f.o.m. 1.1.2006 t.o.m. 31.12.2008 kan melde seg på. Fristen for påmelding til keeperakademiet er 5. november.

Trykk HER for mer informasjon om KeeperAkademiet og påmelding.

 KeeperAkademiet tilbyr:

•    En unik mulighet til å få trening i uka hvor all fokus rettes mot keeperen og dens rolle

•    En gylden sjanse til å tilegne seg solid grunnteknikk (Grep, fotarbeid, fallteknikk, feltarbeid og distribusjon)

•    En arena hvor keeperrollen og alle dens oppgaver får maksimal oppmerksomhet

•    Basiskunnskap om keeperrollen, som plattform og inspirasjon til videre trening.  

Målgruppen for KeeperAkademiet er keeperen i barne- og ungdomsfotballen som ønsker å kunne utvikle seg som fotballkeepere. Spillere født i perioden f.o.m. 1.1.2006 t.o.m. 31.12.2008 kan melde seg på. Øktene vil bli ledet av keepertrenere tilknyttet Lyn Fotball.