Informasjon vedr. klubbdugnader 2017

Kjære foreldre/foresatte.

Først av alt, takk for et herlig dugnadsår i 2016. Vi har helt siden tiden på Ullevål klart å holde på den gode dugnadskulturen som vi er veldig stolte av å kunne si vi besitter i Lyn!

2017 blir et ekstra spennende år for klubben, ettersom vi har mange spennende arrangementer med flere nye elementer på agendaen.

LYN har som mål å forbedre alle ledd hvert år, og i år vil det gjøres noen endringer, for å hjelpe dere foreldre, samt gjøre dugnadsarbeidet enklere å utføre. Vår ambisjon er å legge til rette for at det blir enklere og mer forutsigbart for dere å jobbe dugnad i LYN framover.

I år, som i fjor, og årene før det, vil alle lag bli satt opp på 2 klubbdugnader hver. Dette er som regel de store arrangementene våre, slike som barne- og ungdomsfotballturneringene. Det er veldig viktige turneringer for LYN og forutsetter at dugnadsvaktene stiller mange og er godt forberedt. Turneringene krever god dekning på alle poster, slik at det også blir en grei gjennomførbar dugnadsvakt for alle.

Det forutsettes at hver familie stiller med minimum 1 forelder ved 2 forskjellige anledninger (1+1) i løpet av sesongen.
Når det gjelder selve dugnadsvaktene forventes det at de som har dugnadsvakt gjør en god innsats for lag og klubb. Det forventes også at en gir beskjed så raskt som mulig til dugnadsansvarlig dersom noe skulle komme i veien og en må melde forfall. Vær obs på at man i slike tilfeller vil bli satt opp på ny dugnadsvakt ved en senere anledning.

LYN ønsker å legge til rette for at dugnadsarbeidet blir så forutsigbart og enkelt å gjennomføre som mulig for dere foreldre. For å få dette til på en god måte ser vi i administrasjonen at det erbehov for å effektivisere kommunikasjonen mellom foreldregruppen og turneringsledelsen i LYN.

Jeg ber derfor om at det velges en foresatt som har rollen som dugnadsansvarlig for per årskull per skole i barnefotballen, og alle lag i ungdomsfotballen. Noen lag har gjerne denne funksjonen allerede, mens for noen lag er det naturlig at lagleder, eller andre som har oppgaver allerede, tar på seg dette ansvaret. Ved å få en fast dugnadsansvarlig på hvert lag, vil alle foreldrene på laget få hjelp til å organisere dugnadsarbeidet på en enkel og effektiv måte.  Det vil også hjelpe administrasjonen å ha en et fast kontaktpunkt i stedet for å skulle nå ut til alle foreldrene direkte. Dette gjelder både for organisering og gjennomføringen av dugnaden.

Dugnadsansvarlige sine oppgaver:
- Dugnadsansvarlig betyr altså at man har ansvar for å videreformidle informasjon til foreldrene og sørge for at dugnadslistene er komplette i god tid før turnering.
- Ferdig utfylt dugnadsliste skal sendes inn til arrangementansvarlig innen avtalt frist.
 
Vi vil sørge for at:
- Dugnadsansvarlig vil ha tett kontakt med arrangør og vil til enhver tid ha oppdatert informasjon om arrangementet. Det er dugnadsansvarligs oppgave å videreformidle informasjonen til de andre foreldrene.
- Dugnadsansvarlig vil få grundig informasjon om alle oppgavene og de ulike funksjonene dugnadsgruppen skal ha.
 
Frist for tilbakemelding med navn på dugnadsansvarlig er søndag 5 mars.