Treningsavgifter 2017

Lyn Fotball er en stor klubb, og treningsavgiften er en viktig inntektskilde for klubben som bidrar til å dekke felleskostnader som administrasjonen, trenere, baneleie, lokalleie av klubbhuset, lagutstyr, seriepåmelding, kampkostnader, turneringsdeltagelse, kursing etc. Alle aktive spillere i klubben betaler treningsavgift som er tilpasset det tilbudet man får og varierer derfor både på årstrinn og nivå.

Treningsavgiftene er vedtatt av styret og satsene for 2017 finner man her: http://www.lynfotball.no/medlemskap/

I mars vil treningsavgiften for ungdomsfotball bli utfakturert fra klubben, mens spillerne i barnefotballen vil bli fakturert før påske.

Medlemsavgiften:

Medlemskap i klubben er en forutsetning for å spille i LYN. Medlemsavgiften må ikke sammenblandes med treningsavgiften, men er en avgift samtlige medlemmer i klubben betaler uavhengig om de er aktive eller ei. Man kan også tegne familiemedlemskap eller ha medlemskap i både ski og fotball.

Vi har i starten av 2017 vært gjennom en prosess med å implementere et helt nytt medlemssystem (Rubic) som vil gjøre det enklere for klubben å følge opp våre medlemmer både når det gjelder treningsavgifter og medlemsavgifter.
 

Treningsfasiliteter:

Lyn har i mange år vært klubben i Norge med dårligst banekapasitet i forhold til antall aktive spillere. De siste årene har det blitt gjort mye for å få rettet opp i denne situasjonen, og i 2017 vil vi kunne benytte oss av 3 kunstgressbaner på Kringsjå og i tillegg 3 nye ballbinger som vil stå klare til bruk ila sommeren. Dette er noe som hele klubben vil nyte godt av – store som små!

Fotballøkkene rundt om i «Lyn-land» er også en viktig arena for våre barnefotballag og selv om banesituasjonen på Kringsjå forbedres vil vi også bruke penger på å investere i de lokale løkkene da vi vet at mange ønsker å trene i nærområdet sitt.

Summen av dette betyr at klubben vil kunne tilby bedre fasiliteter enn noen gang. Siden klubbens medlemstall vokser er vi likevel ikke fornøyd med antall gode treningsbaner. Vi kommer derfor til å fortsette arbeidet med anleggsutvikling.
 

Dugnader:

Både før og etter a-lagets tid i Tippeligaen hadde barne- og ungdomsfotballen ansvar for drift av kioskene på Ullevål stadion under alle arrangement. Dette betydde min. 3-4 klubbdugnader pr foreldre hvert år. Lyn har ikke lenger salget på Ullevål stadion, men har på mange måter erstattet inntektene fra den tiden med egne turneringer for barn og unge på Kringsjå. I dag er hvert kull involvert i 1 turneringsdugnad/klubbdugnad hver hvor man da betjener kiosk, rydding, speaker eller parkering i 3-5 timer. I tillegg har vi noen fedre/mødre som også tar med kake til kiosken. Alt dette er med på å legge til rette for noen minnelesverdige helger for barn og unge fra hele østlandsområdet. Dette er klubbdugnader som setter hele klubben i sving; administrasjonen, trenere, foreldre i barne- og ungdomsfotballen og spillere i ungdomsfotballen som dømmer. 

I tillegg til dette er hvert kull satt opp med en dugnad på a-lagets hjemmekamper for å betjene kiosk og inngang (gjelder lag i både toppfotballen og barne – og ungdomsfotballen). Her er det snakk om 3-4 voksne + 5 ballgutter til hver kamp. Inntektene på Bislett tilfaller Lyn Toppfotballen. Det å ha a-lag på både dame- og herresiden er viktig og derfor må man kunne spille på hverandre der det er behov.

Ser man på antall klubbdugnader i 2017 så har man langt færre timer nå enn tidligere år, og sammenligner vi oss med andre klubber er LYN beskjeden med hensyn til å etterspørre ressurser til dugnadsarbeid. Om noen på ingen måte vil stille på dugnad på Bislett, så kan man ev. ta en ekstra dugnad på Kringsjå (der midlene går til Lyn Fotball), selv om vi synes det er synd om det blir slik at vi ikke kan hjelpe hverandre. Noen av dere får kanskje en dag en datter eller sønn som tar steget opp til klubbens høyeste nivå. Den dagen er det veldig hyggelig at man føler samholdet, og at vi evner å hjelpe hverandre.
 

Utstyr:

Når det gjelder utstyr så skal alle lag ha drakter, baller, kjegler og vester. Utfordringen for klubben er at utstyret ikke blir tatt godt nok vare på og i verste fall forsvinner. Her ønsker vi at alle tar et ansvar for å begrense kostnadene, idet utstyr er en betydelig kostnad for klubben.

Trenger laget utstyr som drakter, baller, kjegler og vester så ber vi laglederne ta kontakt med klubben. Er det baller, kjegler og vester som er ødelagte får man nytt av klubben. Når det gjelder drakter så vil vi alle skal ha drakter som passer og ser bra ut. Dette er viktig for både klubben og samarbeidspartnere som profilerer draktene.

Strømper og shorts deles ut til nye kull og nye spillere i klubben. Lyn har en gunstig avtale med GMax Storo som gir alt fra 15% - 25% rabatt på sitt sortiment (last ned GMax klubbkortappen her). Etter at man har fått shorts og strømper første gang, så må man kjøpe selv, idet dette er forbruksmateriell og ikke egnet for gjenbruk. Det gjelder alle lagene i barne- og ungdomsfotballen. 
 

Samarbeidet mellom Lyn Fotball og Lyn Toppfotball:

Lyn Fotball ønsker ett tett samarbeid med Lyn Toppfotball slik at vi oppfattes som en klubb sportslig sett, og at spillere i Lyn Fotball har ambisjon om å spille i Lyn Toppfotball i fremtiden. Det blir stilt spørsmål om barne- og ungdomsfotballen subsidierer satsingen på a-laget forstått som Lyn Toppfotball herrer). Konkret gjelder det ovennevnte dugnad under a-lagets hjemmekamper på Bislett. Lyn Toppfotball har i tillegg sluppet baneleie på Kringsjå. Lyn Fotball har også kjøpt subsidierte sesongkort til A-lagets kamper (100 kr per sesongkort) til spillerne i barne- og ungdomsfotballen, slik at det stimuleres til at så mange Lyn Fotball barn som mulig går på kamper og får en tilhørighet til klubbens toppfotball uten kostnad for hvert enkelt barn.