2004 kullet - overgang fra barnefotball til ungdomsfotball

Denne uka starter Lyn Fotball første del av overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball for 2004-kullet.

"Vi ønsker at dette skal skje gradvis, og på en for alle - trygg og god måte.
Alle er tjent med at klubben engasjerer seg tyngre nå som man går fra 7er til 9er, uten at vi mister et tett og godt samarbeid med foreldre som lagledere og aktive bidragsytere rundt lagene", sier Sportslig Leder Rolf-Magne Walstad.

For å få til dette "tyvstarter" Lyn Fotball allerede fra september med ukentlige treninger før høstferien, vi har en egen 2004-gruppe på Høst Camp 3.-5- oktober, samt flere ukentlige økter og 9er cuper i høst.

Se vedlagt link i Superinvite for påmelding til ungdomsfotballen.
Meld deg på her.

Det blir foreldremøte i forbindelse med overgangen til ungdomsfotballen:
- Onsdag 14.9 kl. 18:00 for foresatte på jentesiden.
- Onsdag 14.9 kl. 18:45 for foresatte på guttesiden.

Torsdag 15.9 kjører vi i gang med trening kl. 16:00 (oppmøte kl. 15:45) for både gutter (KGB 1) og jenter (KGB2).