Viktig informasjon om rehabiliteringen av KGB 1

Onsdag 25. mai hadde Lyn møte med Oslo Kommune / BYM om rehabilitering av KGB1. Dette arbeidet vil starte mandag 13. juni, og det betyr at alle treninger og kamper etter denne datoen vil bli flyttet.

Trener/lagleder vil bli informert fra krets og/eller klubben om endringene. Kretsen har allerede flyttet mange kamper rundt på andre anlegg i Oslo (Grefsen, Myrerfeltet, Tørteberg, Bjølsenfeltet etc). Viktig at trenere/lagledere sjekker terminlistene til sine respektive lag.  

Når det gjelder treninger vil det i perioden fra 13. juni fram til ferdigstillelse av ny bane ikke være mulig å trene på kunstgressbane 1.

Når det gjelder treninger i perioden fra 13. juni fram til ferdigstillelse av  - vil det IKKE bli mulig å opprettholde normal treningsaktivitet (med ball) på anlegget. Det betyr at trenere og klubben allerede nå må starte tanke- og planleggingsprosessen mht alternativer de 2-3 ukene fram til sommerferien.

Det blir utarbeidet treningsplan som vanlig, men med færre økter på bane enn "vanlig".