Oppdatering på ansvarspersoner barnefotball og Lyn-akademiet

Ny barnefotballansvarlig, Vegard S. Hammershaug (t.v) og ansvarlig for Lyn Akademiet, Klaus Pettersen (t.h)

Ny barnefotballansvarlig, Vegard S. Hammershaug (t.v) og ansvarlig for Lyn Akademiet, Klaus Pettersen (t.h)

Som mange av dere kanskje vet har Andreas Lotterud flyttet hjem og begynt i ny jobb på Raufoss. I en «overgangsfase» har Klaus Pettersen vikariert i stillingen til Andreas med hovedansvar for barnefotballen, Lyn-akademiet og akademilagene.
Klaus vil fortsatt være ansvarlig for Lyn-akademiet, men Vegard S. Hammershaug har overtatt hovedansvaret for barnefotballen og akademilagene.

Vegard startet i klubben som instruktør på akademiet og trener på 2003-kullet og vil i fortsettelsen kombinere dette med rollen som akademilags- og barnefotballansvarlig. Han kommer opprinnelig fra Lillehammer, har tatt lærerutdannelse i Trondheim og jobbet som kontaktlærer i Osloskolen. Han har stor interesse for barn og unges utvikling gjennom fysisk aktivitet og går masterstudier i dette på HiOA.

Vegard kan kontaktes på mail: vegard@lynfotball.no og ser frem til å treffe flest mulig på kick-off turnering til helgen og barnefotballforum f.k. mandag (11.04.16) kl 18:00 på klubbhuset.

Klaus er å treffe på klaus@lynfotball.no for spørsmål som dreier seg om Lyn Akademiet.