FotballFitness – et aktivitetstilbud for den eldre garde

Lyns Eldre har siden sommeren deltatt i Norges Fotballforbunds pilotprosjekt «FotballFitness». Dette har vært et vellykket helsebringende og sosialt initiativ av NFF og den eldre garde i Lyn ser ut til å kose seg maksimalt ute på treningsfeltet. Etter et halvt år med treningsøkter oppsummerer manager Gunnar-Martin Kjenner de første månedene og veien videre for pilotprosjektet som nå blir et fast innslag på Kringsjå:   

I det vi går inn i årets siste uke med FotballFitness er det grunn til en liten oppsummering og kort informasjon om fremtiden til FotballFitness i regi av Lyn. 


1.       Oppstarten
I dag er det grunn til å minne om at FotballFitness er en aktivitet som NFF har tatt initiativ til og hvor Lyns Eldre ble pekt ut til å være pilotprosjekt for menn. Et tilsvarende pilotprosjekt for kvinner pågår i regi av Runar i Sandefjord.

Etter mine notater hadde vi første trening/oppstart med FotballFitness på Kringsjå 9. juni, med instruksjon og demonstrasjon av personer fra NFF med Bo Folke Gustavson i spissen. Denne dagen var vi 12 mann som deltok.  


2.       Høsten 2016
Etter et feriekort opphold i juli startet treningene opp igjen i begynnelsen av august. Allerede 4. august stilte Lyns Eldre i Norway Cup hvor FotballFitness var demonstrasjonsøvelse. Siden har treningene blitt gjennomført på Kringsjå hver eneste mandag og torsdag fra kl. 11.00 – 12.00 med lunsj i klubbhuset etter endt treningsøkt. Fremmøtet har vært meget tilfredsstillende. I løpet av høsten har vi notert i alt 33 deltakere i alderen 60 til og med 83 år (og et par underårige deltakere). På de enkelte treningene har fremmøtet variert fra 10-12 mann og opp til 16 på den best besøkte treningsøkta. Vi kan vel si at det har utkrystallisert seg en hard kjerne som er med på så godt som alle treningene, noen er med en gang i uka, mens andre er med i perioder eller mer sporadisk. Oppsummert må vi kunne si at deltakelsen har vært i overkant av hva vi kunne vente i løpet av pilotprosjektet. I tråd med intensjonen er det en meget flat lederstruktur og instruksjonen er fordelt på flere av deltakerne. Mange av oss har gitt uttrykk for at FotballFitness er både morsomt, helsebringende og hyggelig sosialt, slik NFF uttaler i presentasjonen av FotballFitness: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/fotballfitness/fotballfitness-gir-god-helse/


3.       Julen og nyttår
Etter samtaler blant deltakerne i den senere tid er det enighet om at aktiviteten fortsetter helt frem til jul, med trening både mandag 19 og torsdag 22. desember. 22. desember er det ikke servering i klubbhuset, så forslaget er at de som har anledning samles til lunsj i kafeen på Tåsen senter etter trening 22.12.

Første trening etter nyttår et mandag 2. januar kl. 11.00. for oss er fotball en helårsidrett. Med det anlegget vi i dag har på Kringsjå er det ingen grunn til å droppe fotballtrening gjennom vinteren.


4.       Fra pilotprosjekt til permanent treningstilbud
Aktiviteten i høst har som nevnt vært et pilotprosjekt igangsatt av NFF. Pilotprosjektet er i tid begrenset til 31.12.2016.

Lyns Elde og Lyn Fotball har blitt enige om at FotballFitness fortsetter i regi av Lyn etter avslutning av pilotprosjektet. Enigheten innebærer videre at aktiviteten i samsvar med ønsker og retningslinjer fra NFF legges til breddefotballklubben Lyn Fotball, med Lyns Elde som teknisk arrangør av aktiviteten. I praksis vil neppe deltakerne merke noen forskjell fra aktiviteten høsten 2016. Men siden aktiviteten skal inn i formelle former, vil det være nødvendig at deltakerne fra og med 2. januar 2017 er medlemmer i Lyn Fotball. Slikt medlemskap er nødvendig bl.a. for at aktiviteten skal kunne registreres i den samlede idrettsregistreringen, men ikke minst av sikkerhetsmessige grunner for den enkelte: Ved medlemskap i Lyn Fotball er aktiviteten i FotballFitness forsikringsmessig dekket gjennomklubbens kollektive forsikringsordning, via NFF. Vi har i løpet av høsten erfart at slik dekning har kommet til anvendelse, men da via NFFs pilotprosjekt. Etter pilotprosjektets avslutning er medlemskapet i Lyn Fotball nødvendig for den forsikringsmessige dekningen.

Innmelding i Lyn Fotball skjer elektronisk og koster for tiden 520 kroner pr år for enkeltmedlemmer. Linken til innmelding finner du har: https://www.superinvite.no/#/invitation/3d779cae2d46cf6a8a99a35ba4167977

Siden Lyn er et allianseidrettslag med Ski og fotballklubben LYN som overbygningsklubb, medfører innmeldingen i Lyn Fotball også et medlemskap i SFK Lyn. Dette følger av idrettens regelverk og innebærer at Lyn Fotball avgir en del av kontingenten du betaler til SFK Lyn. Som medlem i Lyn fotball får du rett til å gjøre dine medlemsrettigheter, bl.a. møte på årsmøtet, i både Lyn fotball og SFK Lyn. Er du i tvil om du er medlem eller ikke, ta kontakt med Jørn Etholm. Hans kontaktdata står på samme side.

Lyns Eldre kommer til å avkreve deltakerne en aktivitetsavgift, på samme måte som barn og ungdom betaler aktivitetsavgift. Denne vil bli fastsatt av styret i Lyns Eldre en gang ut på nyåret.

 
5.       Rekruttering
Selv om vi i alt er 33 godt voksne menn som har deltatt på FotballFitness denne høsten, er det all grunn til å oppfordre hver enkelt til å være ambassadører for FotballFitness i regi av Lyn og anmode gamle Lyn-spillere og andre interesserte over 60 år til å delta i aktiviteten. Jeg ser ingen god grunn til at gode venner ikke skal få den samme muligheten som oss til å bedre sin fysiske og psykiske helse i godt voksen alder. Det er bare å invitere til deltakelse og møte opp med treningstøy på Kringsjå mandag og torsdag kl. 11. Vi har mer enn nok kapasitet på Lyns flotte treningsanlegg til å ta imot alle som har lyst og anledning til å delta.

 6.       Avslutning
Til slutt vil jeg få takke alle som har gjort det mulig å realisere FotballFitness i regi av Lyn. Takken går først og fremst til Per Ravn Omdal som NFFs ambassadør for FotballFitness i Norge og som valgte ut Lyns Eldre som deltaker i pilotprosjektet for menn og ikke minst hans oppfølging i de etterfølgende treningene. En takk også til Bo Folke Gustavson i NFF for god oppfølging fra fotballforbundets side. Også Lyns sponsor G-Sport og G-MAX fortjener en stor takk for velvillig medvirkning til å utstyre oss med kvalitetsball, overtrekksdrakter og mål. En takk også til Sjur og hans mannskap for alltid velvillig imøtekommenhet i klubbhuset og gode lunsjer etter treningene.

På denne bakgrunn kan vi konkludere med at vi er godt rustet til å gå inn i det nye året etter avsluttet pilotprosjekt.

En riktig god jul til alle og et godt nytt sportslig år til alle deltakerne i FotballFitness og samarbeidspartnere. 

Med vennlig hilsen,
Gunnar-Martin Kjenner