Lyn Fotball søker Utviklingssjef jenter

Er du Lyn Fotballs nye Utviklingssjeg?

Er du Lyn Fotballs nye Utviklingssjeg?

NFF og TFK har spillerutvikling for jenter som et av sine strategiske satsingsområder. Lyn Fotball har i den forbindelse fått muligheten til å styrke apparatet på jentesiden med en Utviklingssjef som ledd i den langsiktige satsingen.

I Lyn Fotball har vi vist at god planlegging, presise rammer og retningslinjer, sterk kultur og entusiasme kan gi meget gode resultater. Klubben har gjennom de siste årene vært med på å utvikle utallige talenter innen kvinnefotballen til såvel Toppserien og Landslag som utenlandske lag. Vi ønsker å styrke organisasjonen og ser samtidig et økt behov for styring av alt i forhold til enkeltspillere. vi ønsker også økt fokus på videreutvikling av trenernes kompetanse. Vi ønsker å ta de neste steg som klubb og ser i den forbindelse ansettelsen av en utviklingssjef som et viktig middel.

Følgende ansvar og arbeidsoppgaver følger med Utviklingssjefstillingen:

  • Ansvarlig for klubbens utviklingsarbeid på jentesiden

  • Faglig ansvarlig for trenere for lag under a-lagssegmentet (utviklingsavdeling) på jentesiden

  • Ansvar for rekruttering av trenere til utviklingsavdelingen i samarbeid med sportslig leder Ungdomsfotball

  • Være en del av klubbens sportslige ledergruppe

  • Sørge for optimal skolering av talenter i egen klubb og bidra overfor regionale/lokale klubber

  • Hovedansvarlig for klubbens strategi og planverk knyttet til spillerutvikling

  • Trenerveileder for trenere i segmentet under A-lagssegmentet i egen klubb

  • Ha god oversikt over spillermarkedet i egen region og utarbeide/iverksette klubbens rekrutteringsstrategi

Tett samarbeid med naboklubber, krets- og landslag i samarbeid med TSU. Utviklingssjefen skal ha tett dialog med kretsansvarlig i NFF Oslo– og ha ansvar for at det skapes faste og gode møtearenaer mellom klubbens utviklingsavdeling og kretsen for å optimalisere og koordinere talentarbeidet.

  • Tett samarbeid med Lyn Fotballs øvrige sportslige og administrative ledelse

Stillingen rapporterer til Sportslig leder for Ungdoms- og seniorfotball og stillingsinstruksen vil bli utarbeidet i tråd med kriteriesettet fra NFF/TFK i forbindelse med ansettelsesprosessen.

 

Kompetansekrav og egenskaper

Til stillingen søker vi en humørfylt og strukturert person med fokus på utvikling og med gode evner til relasjonsbygging. Kandidatene må som minimum ha UEFA B – lisens eller tilsvarende, administrativ kompetanse/erfaring, og erfaring fra praksisfeltet

 

Søknadsfrist: 1/7-2019

Tiltredelse: innen 1/10-2019

Send søknad og CV med referanser som e-post merket «U-sjef» i emnefeltet til Daglig Leder Christian Aubert, aubert@lynfotball.no

Spørsmål knyttet til stillingen kan også stilles til Christian på 92266684

 

Det overordnede målet for Lyn Fotball er å bygge byens beste fotballklubb der LYN`s visjon er å bli «best, med flest». LYN har vokst raskt og medlemstallet har nesten doblet seg i løpet av få år. Det er derfor blitt svært viktig å få på̊ plass strukturer som sikrer at vi kan ta imot den store medlemsmassen på̊ en måte som sikrer optimal spillerutvikling og fotballglede, målet for LYN er å optimalisere disse strukturer på best mulig måte innenfor de økonomiske og logistiske rammer vi har til rådighet.

LYN ønsker å være en utviklingsklubb, vi skal utvikle fremtidige toppspillere, samtidig med at vi er en klubb for bredden; men viktigst av alt så skal LYN være med på å utvikle mennesker.