Lyn Fotball - Kvalitetsklubb

Lyn Fotball mottar beviset på Kvalitetsklubb. F.v. Styreleder NFF Oslo Kari Hove, Styreleder Lyn Fotball Tone Etholm, Fotballpresident Terje Svendsen

Lyn Fotball mottar beviset på Kvalitetsklubb. F.v. Styreleder NFF Oslo Kari Hove, Styreleder Lyn Fotball Tone Etholm, Fotballpresident Terje Svendsen

Kretstinget 4/3/2019 sertifiserte Lyn Fotball som «NFF Kvalitetsklubb 1». Klubbens Styre og Administrasjon har gjennom 2018 jobbet med å få på plass gode prosesser og prosedyrer som grunnlag for god klubbdrift. Målet for NFF Kvalitetsklubb er «å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.»

NFF Oslo uttaler:
Lyn Fotball er en fotballklubb med lange tradisjoner.
Klubben har i løpet av de siste årene tatt grep for å få på plass tydeligere retningslinjer, systemer og prosesser for driften. De er en stor fotballklubb med et høyt aktivitetsnivå og mange medlemmer. De har gjennom kvalitetsklubb-prosessen blitt en klubb som har et planverk langt over det man kan forvente. Ivrige og dyktige personer i arbeidsgruppen har stått på og gjort en strålende innsats for klubbens beste. Vi er sikre på at dette kan gi Lyn Fotball et enda bedre grunnlag for å forbli en robust fotballklubb også i fremtiden.

Dette er vi stolte av, og benytter samtidig anledningen til å gratulere Langhus, Grorud, Frigg, HSIL og Snarøya med sertifiseringen på Kretstinget. Siden Kretstinget i 2018 har også Bækkelaget, Grüner, Holmlia, Vålerenga og Ullern blitt sertifisert - gratulerer til dere også.