Påmelding til seriespill med "Ekstralag" i Barnefotballen åpnet (f.2007-2009)

Beskrivelse:

I 2019 sesongen har vi «Ekstralag» ved siden av skolekamper, der ekstra ivrige fotballspillere har muligheten til å ha en ekstra kamparena i kampsesong fra april til oktober. Ekstra lagene driftes i utgangspunktet av foreldretrenere som lagsansvarlige, så står Lyn for kamptropper og med utviklingsansvarlige fra Lyn i enkelte kamper i løpet av sesongen. LYN melder ikke på mange «ekstra lag», men søker heller mot at spillere påmeldt på «ekstra lag» skal få ca en og en halv kamp i uken. Lyn ønsker at spillere også skal få muligheten til å trene, ikke kun spille kamper i sesong. Derfor blir det en rotering i kamptropper ut ifra antall påmeldte. Det koster 200 kr for å melde seg på «ekstra lag». Frist for påmelding er 26. januar

«Ekstra lag» meldes på i Nivå A eller i 1. div 9-er (for eldste kull). Det vil si at vi spiller mot de fremste spillerne per dags dato i Oslo fotballkrets. Det er svært viktig å påpeke at foreldre vurderer godt sitt eget barns forutsetninger for å mestre på dette nivået før det meldes på. Dette for å legge til rette for at de får gode opplevelser i møte med andre spillere på Nivå A.

LYN har noen retningslinjer for påmelding til «ekstra lag», som bør tas med i vurderingen av påmelding for sitt barn. Dette er retningslinjer som kan gi en pekepinn på om barnet deres har gode forutsetninger for å mestre på Nivå A per dags dato (kun en anbefaling, ikke noen krav)

Retningslinjer: Spillere som meldes på «ekstra lag» bør være spillere som trener to-tre eller flere treninger i uken på Lyn Akademiet / med sitt trinn. «Ekstra lag» er for spillere som har stor interesse for fotball, og som har et behov for mer utfordringer enn de får i skolekampene.

Praktisk informasjon:

De påmeldte legges inn i en Spond-gruppe for Ekstralag. Der skal troppene legges ut i god tid i forveien, men en må regne med noen justeringer pga eventuelle sene forfall. LYN står for troppene gjennom sesongen. Ønskes det å melde på en spiller til ekstralag etter registreringsfrist er de ikke garantert plass, da seriepåmeldingen tar utgangspunkt i antall påmeldte spillere fra hvert kull. Dette er et ekstratilbud i tillegg til skolekamper gjennom sesongen. Kolliderer en skolekamp skal den kampen prioriteres fremfor ekstralagskampen.

Før kamptropper legges ut må foresatte gi tilbakemelding til barnefotballansvarlig om hvilke kamper som kolliderer evt med skolekamper. Dette vil hindre mye innkallelser til kamper i siste liten.

Utgangspunkt for påmelding for Ekstralag:

2007: 9’er, 1.div

2008: 7’er Nivå A

2009: 7’er Nivå A

PÅMELDING TIL EKSTRaLAG GJØRES HER