NFF Grasrottrener, Delkurs 1: Barnefotballkurset: I regi av Lyn Fotball

Klaus Pettersen vil være foredragsholder på grasrottrener, delkurs 1 i regi av Lyn Fotball

Klaus Pettersen vil være foredragsholder på grasrottrener, delkurs 1 i regi av Lyn Fotball

Påmelding til Grasrottrener, Delkurs 1: Barnefotballen gjøres HER. Dette kurset er gratis for alle som er medlem i LYN. Kurset holdes lørdag 17. november og søndag 18. november.

Beskrivelse

 • Barnefotballens verdigrunnlag og konsekvenser for meg som trener, laget og klubben
 • Klubben og treneren som tilretteleggere for god fotballaktivitet – sammen
 • Hvordan holde barna i flytsonen
 • Treneren som veileder, samt NFF Skoleringsplan 6–8 år
  • Lørdag 17. november og søndag 18. november – totalt 16 timer:
   • Lørdag: Oppstart kl. 09.00 i Lyn sitt klubbhus. Ferdig ca kl. 17.00
    • Teori: 3 timer
    • Praksis: 4 timer
   • Søndag: Oppstart kl. 09.00 i Lyn sitt klubbhus. Ferdig ca kl. 17.00
    • Teori: 3 timer
    • Praksis: 4 timer

Målgruppe

- Alle som har et trenerverv i barnefotballen i aldersgruppen 6–8 år bør ha kurset som bakgrunn for å kunne gjennomføre god fotballaktivitet.

- Alle som ønsker å starte og gå videre på NFFs utdanningsstige.

Læringsmål

Hovedmål:

 • Etter gjennomgått kurs skal en kunne sette i gang og lede fornuftig og tilrettelagt fotballaktivitet som skaper mestring, trygghet og dermed trivsel for alle – både på trening og i kamp, med laget, på årstrinnet og mellom årstrinn i klubben.

Delmål:

 • Ha kjennskap til barnefotballens verdigrunnlag og konsekvenser for treneren, laget og klubben
 • Vite hvordan klubben og treneren skal samarbeide for å skape god barnefotball, herunder klubborganisering for god differensiering og jevnbyrdighet
 • Ha kunnskap om hvordan trening og kamp skal planlegges, organiseres og gjennomføres for å holde ungene i flytsonen slik at det blir god og riktig aktivitet, og dermed trivsel for barna
 • Vite hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. De nasjonale rammeplaner er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene.
 • Ha kunnskap om hvordan man skal opptre og veilede slik at alle skal trives

Trenger ingen forkunnskaper for å delta.