Barnefotball 2019: Registrer barnet ditt her

  • Registrer LYN-barna for 2019-sesongen HER

  • Egen registrering for 2012-barna: Her

Alle Lyn-barn i alderen 7-12 år (egen registrering for 2012-kullet) som skal trene og spille kamper for LYN må registrere seg i Superinvite. Registrering her er en forutsetning for å kunne delta på treninger og kamper i regi av Lyn gjennom 2019-sesongen.

Registrering i "Barnefotball sesongen 2019" = Treningsavgift

Treningsavgiften er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke utstyr, seriespill (påmelding, forsikring, dommerutgifter etc.), turneringsdeltagelse, banedrift sommer og vinter, klubbhus, garderober, vedlikehold, styrkerom, administrasjon og for ungdomslagene også trenere. Treningsavgiften er lik for alle kull i barnefotballen.

Kostnaden i Lyn Fotball er sammensatt på følgende måte:

  • Medlemskontingent (pliktig og viktig for alle aktive i klubben)

  • Treningsavgift (pliktig for å kunne delta på trening og kamp i regi av Lyn)

  • Deltagelse på turneringer

  • Dugnader for Lyn Fotball

  • Dugnader for eget lag

  • Utstyr

  • Informasjon om medlemskap og treningsavgifter i Lyn: HER