Hva koster det å spille fotball i Lyn?

Hva koster det å spille fotball i Lyn?

Kostnaden i Lyn Fotball er sammensatt på følgende måte:

 • Medlemskontingent (pliktig og viktig for alle aktive i klubben - registrer og betal her)

 • Treningsavgift (pliktig for å kunne delta på trening og kamp i regi av Lyn).

  • I 2019 består de fleste treningsavgiftene av betaling i fire terminer:

   • Termin 1 - Oppstartsavgift rettet slik at de fleste betaler denne uavhengig av nivå og differensiering, for deretter å reguleres i.f.t. valgt aktivitetsnivå gjennom treningsavgift …

   • Termin 2, 3, og 4 blir da den justerte treningsavgiften for aktivitetsnivå.

 • Deltagelse på turneringer og treningsleirer

 • Dugnader for Lyn Fotball

 • Dugnader for eget lag

 • Utstyr

 • Andre tilbud som for eksempel Lyn Akademiet her


Treningsavgift:
Treningsavgiften er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke utstyr, seriespill (påmelding, forsikring, dommerutgifter etc.), turneringsdeltagelse, banedrift sommer og vinter, klubbhus, garderober, vedlikehold, styrkerom, administrasjon og for ungdomslagene også trenere. Treningsavgiften er tilpasset det tilbudet man får og varierer derfor både på årstrinn og nivå.

I Lyn Fotball har vi også forståelse for at prisnivået kan være vanskelig for noen, men har en åpen holdning til å diskutere reduksjoner for enkeltspillere og familier. Dette inviterer vi til enten ved direkte kontakt med Daglig Leder eller gjennom Laglederne.

Treningsavgifter 2019

Barnefotballen - skriv vedr. treningsavgiften 2018

Ungdomsfotballen - skriv vedr. treningsavgiften 2018


Medlemskontingent:
Alle som deltar i organisert idrett må være medlem i den klubben de tilhører. Kontingenten dekker blant annet forsikring av spilleren og det er derfor påkrevet at denne blir betalt. Link til betaling av medlemsavgiften, trykk her.

Priser:

• Enkeltmedlemskap i LYN Fotball: kr. 520.-,
• Enkeltmedlemskap i to av klubbene (f.eks. LYN Fotball og LYN SKI): kr. 727.-
• Enkeltmedlemskap i tre av klubbene (LYN Fotball, LYN SKI og LYN TOPPFOTBALL): kr. 934.-

• Familiemedlemskap i LYN Fotball: kr. 1 037.-,
• Familiemedlemskap i to klubber (f.eks. LYN Fotball og LYN SKI): kr. 1 451.-
• Familiemedlemskap i tre klubber (LYN Fotball, LYN SKI og LYN TOPPFOTBALL): kr. 1 864,-
 

Deltagelse på turneringer og treningsleirer:
For barnefotballen (7 – 12 år) dekker Lyn påmeldingsavgiften for en ekstern turnering (ca. 2000,-) samt Lyns egne to turneringer. Andre kostnader knyttet til eksterne turneringer dekkes av laget.

For ungdomsfotballen dekker Lyn påmeldingsavgiften for to eksterne turneringer av 2000-2500,- eller Norway Cup/Gothia Cup o.l. inntil 5000,-.

Alle øvrige kostnader dekkes av laget, dette inkluderer lønn/reise/opphold for trenere ut over turneringer der påmeldingsavgiften er betalt av klubben.

Treningsleirer dekkes av det enkelte lag, trenernes evt ekstra lønnskostnader dekkes av klubben.

 

Dugnader for Lyn Fotball:
Som de fleste idrettslag er Lyn Fotball helt avhengig av dugnadshjelp fra våre medlemmer. Vi arrangerer syv turneringer i løpet av året og har i tillegg barnefotballavslutning og lignende arrangementer der vi trenger hjelp. Dette er hyggelige dugnader som gir viktig inntekt til klubben.

Oversikt over dugnadene finner du her.

 

Dugnader for eget lag.
Etter hvert som spillerne blir eldre blir det for de fleste lagene turneringer som er lengre unna, treningsleirer og lignende aktiviteter. Dette gir kostnader som lagene (spillerne) selv må dekke. For å holde egenandelene nede er ulike dugnader et godt alternativ. Noen dugnader skaffer laget selv og noen blir formidlet gjennom Lyn.
 

Utstyr
Når man starter som spiller i Lyn får man spillerdrakt, shorts og strømper. Drakten byttes når man har behov for ny størrelse.

Øvrig utstyr kjøpes på GMax Storo som Lyn Fotball har avtale med. Alle medlemmer får digitalt rabattkort som kan lastes ned her. I tillegg til rabatt på klubbutstyret, gis også 15% rabatt på nesten alle andre varer i butikken. På klubbkveldene er det ytterligere rabatt!

Lyn Fotball ønsker at samarbeidet med GMax skal fungere godt for våre medlemmer og vi ber om tilbakemelding dersom det er forhold dere ønsker bedret/endret.

 

Andre tilbud
Lyn Fotball har en årrekke hatt tilbud om ekstra trening gjennom Lyn Akademiet. Vi arrangerer i tillegg Keeperakademi og fotballskoler. Alle disse tilbudene koster ekstra og påmelding skjer gjennom vårt påmeldingssystem «Superinvite».