Fra valgkomiteen i Lyn Fotball

illustrasjonsfoto-styre-listebilde.jpg

Valgkomiteen skal til årsmøtet i mars foreslå kandidater til klubbens styre og kontrollkomite. I den forbindelse ønsker valgkomiteen innspill fra medlemmene på aktuelle kandidater og eventuelt andre synspunkter av betydning for valgene. Henvendelser kan rettes til valgkomiteens medlemmer:

Ingvald Falch, e-post ingva-fa@online.no, eller
Anna-Birgitte Aga, e-post anna.birgitte.aga@gmail.com