Hovedtrener for Lyn Damer Glenn Kleven skal følge opp Lyns jenter på NTG

Glenn_Jon Knudsen.jpg

Som et ledd i samarbeidsavtalen mellom Lyn og NTG på jentesiden blir Glenn Kleven Lyn sin representant på Bekkestua. Intensjonen er å gi så god individuell og helhetlig oppfølging som mulig for Lyn sine spillere. Sentralt er å utarbeide optimale ukesykluser slik at forholdet mellom aktiviteter på dag- og ettermiddag blir så faglig godt som mulig. Det blir god kontroll i både tenings- og kampprosessen. Individuelle planer, målsetninger og spillersamtaler vil nå springe ut fra en holistisk tankegang. Det blir jevnlige møter mellom Jon Knudsen (til høyre på bildet) som er Lyn sin kontakttrener på NTG og Glenn hvor individet, nemlig spilleren kommer til å stå i sentrum. Jobben er allerede i gang.