Registrer Lyn Fotball som din grasrotmottaker!

557 registrerte grasrotgivere pr.13.9. Kan vi klare 1000 før året er omme?

557 registrerte grasrotgivere pr.13.9. Kan vi klare 1000 før året er omme?

Bli en grasrotgiver du også!
Totalt er det generert 294 millioner kroner gjennom Grasrotandelen hittil i år.
Lyn Fotball har mottatt 164,137 kroner av disse hittil i år, med 557 registrerte givere. 

- Hvis vi kan rekruttere flere grasrotgivere vil grasrotandelen bli større, som vil komme våre medlemmer til gode. Derfor ønsker vi at akkurat du husker å registrere Lyn Fotball som din grasrotmottaker, og gjerne rekrutterer andre i familien, venner, jobbkolleger og andre. 

Overskuddet fra Norsk Tipping går til idrett, kultur og humanitære formål. Grasrotgivernes øremerkede spillemidler sørger for at deler av overskuddet går direkte til din forening. Noen får litt, andre får mye, men til sammen blir det en stor sum til frivilligheten i Norge.

Registrer Lyn Fotball som din grasrotmottaker!
Bruk denne linken, og registrer Lyn Fotball som din grasrotmottaker i dag! Pr. 13.9 er det registrert 557 grasrotgivere - kan vi klare 1000 givere innen året er omme?