Her er Sportsplanen 2017 - 2020

Over en lenger periode har det blitt arbeidet med en ny Sportsplan i Lyn Fotball. Nå er den ferdigstilt og skal settes ut i livet. Nå starter arbeidet med å implementere tankene og retningslinjene, og fra august vil det bli spesifikk opplæring av trenere for å sikre en god implementering.

"Alt for LYN – Alltid". Dette er klubbens slagord. Målet vårt er å bygge byens beste fotballklubb der LYNs visjon er å bli «best med flest mulig». For at vi skal kunne nå denne målsettingen har klubbens styre vedtatt denne SPORTSPLAN. Dette er det viktigste styringsdokument for det sportslige tilbudet i klubben, og er basert på vedtatt strategiplan for perioden 2016-2020.

Sportsplanen er forankret i LYN`s lov og verdigrunnlag som er Lojalitet, Ydmykhet og Nytenkning, men skal dette leve i klubben må det følges. Planen sier derfor også hvilke ambisjoner og holdninger, prioriteringer og idealer som gjelder i LYN. Her uttrykkes hva klubben forventer av LYN Ansatt, LYN Trener, LYN Spiller og LYN Foreldre/medlemmer, og hva disse kan forvente av LYN.

Sportsplanen finner du ved å klikke her.