Informasjon om lags- og utvidet forsikring.

Lagsforsikringen gir alle spillerne som er registrerte og som har betalt medlemsavgiften til Lyn Fotball en dekning under grunnforsikringen.

Dersom den enkelte spiller ønsker utvidet forsikring kan man i tillegg tegne utvidet fotballforsikring her. Slik utvidet forsikring vil ikke skje i klubbregi, og må eventuelt tegnes individuelt og på eget initiativ. Kostnaden ved utvidet fotballforsikring må spilleren selv bekoste.

Utvidet forsikring gir raskere oppstart av behandling (3 virkedager mot 90 dager under grunnforsikringen). Les mer om forsikringsytelsene her.

LYN vil påpeke at det også finnes andre aktører som tilbyr slike forsikringer, så dette er kun til informasjon. Før man eventuelt tegner utvidet fotballforsikring er det verdt å sjekke om spiller / familie har en privat helseforsikring som gjør den utvidede fotballforsikringen overflødig.