INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I LYN FOTBALL

I henhold til Lov for Lyn Fotball § 13 innkalles det til ordinært årsmøte i Lyn Fotball

19. Mars 2019 kl 19.00 på Klubbhuset.

Alle medlemmer over 15 år har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Spørsmål ifht medlemskap kan rettes til administrasjonen.

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøte, jf Lov for Lyn Fotball § 13 annet ledd. Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på www.lynfotball.no senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtedokumenter tilgjengelig her