ÅRSMØTEPAPIRER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I LYN FOTBALL 19/3/2019

document-pile.jpg

I henhold til Lov for Lyn Fotball § 13 innkalles det til ordinært årsmøte i Lyn Fotball

19. Mars 2019 kl 19.00 på Klubbhuset.

Alle medlemmer over 15 år har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Spørsmål ifht medlemskap kan rettes til administrasjonen.

Årsmøtedokumenter vil bli lagt til listen under fortløpende: