LYN Fotball søker sportslig leder til Barnefotballen og Lyn Akademiet

Barnefotball.jpg

LYN Fotball søker sportslig leder til Barnefotballen og Lyn Akademiet - 100% stilling

Arbeidsgiver: LYN Fotball
Stillingstittel: Sportslig leder for Barnefotballen og LYN Akademiet
Søknadsfrist: 15.12.2017
Varighet: Fast stilling
 

LYN Fotball søker etter en sportslig leder som skal ha det overordnede ansvaret for all sportslig aktivitet for klubbens Barnefotball (7-12 år) og det allerede godt etablerte LYN Akademiet (7-12 år).

Vi søker etter en positiv person med ambisjoner og engasjement for norsk barnefotball. Søker må være fotballfaglig sterk, men samtidig inneha meget gode administrative evner og solide lederegenskaper.

Barnefotballen i LYN består i dag av rundt 900 spillere fordelt på 120 lag. Klubben står overfor en spennende tid med implementering av ny sportsplan og ny organisering av barnefotballen. Sentrale oppgaver for Sportslig leder i barnefotballen blir å tilrettelegge for at alle spillere skal ha et godt sportslig tilbud ved hensiktsmessig organisering av lag, samt rekruttere og følge opp LYN-trenere (både klubbens ansatte trenere og foreldretrenere), oppsyn med differensiering/hospitering og treningsprinsipper.

LYN Akademiet er et fotballtilbud for de mest ivrige fotballspillerne i alderen 7-12 år. Aktiviteten foregår på dagtid etter skoletid og følger skoleruten gjennom året. LYN Akademiet er et meget godt etablert tilbud i klubben, og har til en hver tid mellom 300 – 400 påmeldte spillere. Sentrale oppgaver blir å ha ansvar for å opprettholde et sportslig høyt nivå, samt praktisk gjennomføring, trenerlogistikk og videreutvikling av tilbudet. 

Kandidater med høyere idrettsfaglig og/eller pedagogisk utdanning er å foretrekke.

LYNs verdigrunnlag er Lojalitet, Ydmykhet og Nytenkende. I LYN er vi Lojale mot klubbens prosesser og beslutninger. Vi er Ydmyke og skal ha høy toleranse for ulike syn, men se verdien i å dele kunnskap og gjøre hverandre gode. Du må være god til å kommunisere og ha evne til å utvikle gode relasjoner. Vi er Nytenkende og derfor en klubb i stadig utvikling. Vi har et flott klubbhus på Kringsjå som base for vår virksomhet. Der vil du bli del av et stort fotballmiljø preget av høy aktivitet.

Du bør være:

  • en inspirerende leder og motivator
  • fotballfaglig kompetent
  • god til å formulere deg muntlig og skriftlig
  • strukturert og effektiv
  • interessert i å utvikle barnefotballen
  • opptatt av at et godt tilbud til alle skaper fundamentet for de som har evner og motivasjon til å nå helt til topps
  • komfortabel med høyt aktivitetsnivå og tidvis stort arbeidspress

Lønn etter avtale. Kort søknad med CV sendes til rist@lynfotball.no innen 15. desember 2017.

Kontaktperson er daglig leder Kjetil Rist, tlf. 482 13 594.

Den som ansettes må framvise politiattest, jf.Norges Idrettsforbunds anbefaling om innhenting av politiattest for ansatte og frivillige som jobber med barn- og unge.

Tiltredelse: Snarest
Sektor: Organisasjoner
Sted: Olav M Troviks vei 13, 0864 Oslo
Bransje: Idrett og trening
Stillingsfunksjon: Ledelse