Lyn Fotball søker arrangements- og markedsansvarlig

Kick Off Cup.jpg

LYN Fotball ønsker å styrke stallen med en som kan skape, drive og utvikle klubbens arrangementer og jobbe med annen inntektsbringende arbeid. LYN Fotball arrangerer flere store turneringer og fotballskoler hvert år som har en viktig betydning for klubbens økonomi. Vi har som ambisjon om å utvikle arrangementskonseptet ytterligere i de kommende år. I forbindelse med opprykk til Toppserien trenger vi å jobbe mot nye og eksisterende samarbeidspartnere, kontakt med sponsorer og informasjon om aktiviteter som klubben gjør.

Vi søker en kreativ og strukturert person som evner å tenke nytt om idrettsarrangementer og drive inntektsbringende aktiviteter. Du må være god på innsalg og markedsføring mot andre klubber og våre egne medlemmer, og samtidig være utadvendt da du vil være klubbens ansikt utad mot frivilligheten som er grunnlaget for gjennomføringen av våre arrangementer. Sosiale medier vil være en viktig del av markedsføringen og personen vi søker må derfor ha god kunnskap om dette. 

Du bør være:

  • kreativ og initiativrik
  • strukturert, effektiv og ansvarsfull
  • utadvendt og trygg på innsalg
  • god til å formulere deg muntlig og skriftlig
  • god til å organisere idrettsaktivitet, spesielt innenfor turneringsområdet
  • komfortabel med høyt aktivitetsnivå og tidvis stort arbeidspress
  • god på sosiale medier

Vi har et flott klubbhus og anlegg på Kringsjå som base for vår virksomhet. Der vil du bli del av et stort miljø preget av høy aktivitet.

Lønn etter avtale. Kort søknad med CV sendes til rist@lynfotball.no innen 08.12.2017.

Kontaktperson er daglig leder Kjetil Rist, tlf. 482 13 594.

Den som ansettes må framvise politiattest, jf. Norges Idrettsforbunds anbefaling om innhenting av politiattest for ansatte og frivillige som jobber med barn- og unge.

Om arbeidsgiveren:
Lyn ble stiftet 3. mars 1896 som en av de første fotballklubbene i Norge. Lyn var en av grunnleggerne av NFF og har en stolt sportslig historie. Lyn er den største klubben i Oslo med mer enn 1.300 spillere fordelt på 120 lag. Årlig arrangerer vi et dusin fotballcuper for aldersbestemte klasser på vårt treningsanlegg ved Idrettshøyskolen på Kringsjå, hvor vi også driver Lyn Akademiet. Fotballvirksomheten i Lyn vil ha en omsetning på 15 millioner i 2017. Vi har de siste årene lagt vekt på å bygge en profesjonell organisasjon som skal utvikle klubben. I dag har vi 6 dyktige fotballfaglige og administrative heltidsansatte, som sammen med et 50-talls trenere sørger for at vi driver en seriøs virksomhet som utvikler gode fotballspillere.