LF og LTF inngår samarbeidsavtale med Norges Toppidrettgymnas

Rolf Viggo NTG.jpg

Høsten 2000 inngikk Lyn og NTG en samarbeidsavtale som var starten på en svært vellykket talentrekruttering og utviklingsperiode for klubben. I perioden 2002- 2009 etablerte 25 gutter på Lyn/NTG seg på a-laget i Tippeligaen under mottoet «Yngste lag i Tippeligaen». Samarbeidet ble avviklet på grunn av konkursen i Lyn Toppfotball i 2010, men mange spillere fra Lyn har likevel vært elever på NTG i årene etterpå.

I skoleåret 2017/18 er det hele 9 gutter og 5 jenter som er elever fra Lyn ved NTG. Ved inngåelsen av denne nye avtalen er både Lyn Fotball og Lyn Toppfotball en del av samarbeidet. Målet er en tettere og bedre oppfølging av Lyns spillere på NTG i dag og for rekruttering av nye spillere til NTG og Lyn Junior fra Lyn Fotball (G/J 16.1).  Sportssjef ved NTG Viggo Strømme er strålende fornøyd med den nye samarbeidsavtalen:

- Jeg er fornøyd med denne revitaliseringen og ser frem til å starte et bedre og mer helhetlig prosjekt til det beste for Lyn, spillere og NTG.

Sportslig leder i Lyn, Rolf-Magne Walstad, som over en 7-års periode var trener og Sportssjef ved NTG og da også naturlig involvert i det gamle samarbeidet, har følgende å si om den nye avtalen:

- Lyns nye sportsplanen er i stor grad tuftet på felles tankegods lik NTGs spillerutviklingsmodell som er utviklet og forbedret gjennom 25 år. Målet er at samarbeidet gir en bedre tilpasset hverdag for Lyns elever på NTG, men også at det bidrar til å styrke arbeidet med førstelagene i Lyn.