Ny barnefotballmodell

NY Modell BF.jpg

I høst har styret i Lyn Fotball vedtatt ny organiseringsmodell for klubbens barnefotball med mål om å heve kvaliteten på fotballtilbudet for Lynspillere fra 6-12 år.

I all hovedsak vil endringene bestå av:

- En tydeligere klubbstyring med ansatte trinntrenere med ansvar for alle kull i barnefotballen
- En forutsigbar sesong med årshjul og klubbstyrt påmelding for seriespill og turneringsdeltakelse
- En endring i organiseringsform fra klasselag til trinnvis organisering, med utgangspunkt i skoletilhørighet og fellesskap
- En barnefotballhåndbok som et verktøy for veiledning av fotballaktivitet på trening og i kamp.
- En bedre tilrettelegging for spillere som har fotball som primæraktivitet og ønsker et fast og forpliktende aktivitetstilbud gjennom hele året. (Gjelder for de tre eldste kullene i barnefotballen, fra 10-12 år) og med dette et tydeligere samarbeid og en rød tråd til Lyn Akademiet.

I disse dager er vi i gang med å ansette dyktige trinntrenere til de ulike kullene, og disse vil også knyttes opp mot akademiet.

Nærmere informasjon om klubbens nye barnefotballmodell vil komme på barnefotballens sesongavslutning på Kringsjå, onsdag 25.10.17. Både avslutningen og informasjonsmøte er inndelt etter alder;

foreldremøtet for 2008 og 2009 er kl 17:30-19:00
foreldremøtet for 2006 og 2007 er kl 19:00-19:45
-Begge møtene er samtidig som barna har fotballavslutning ute på kunstgresset. Spillere som ennå ikke er påmeldt sesongavslutningen kan benytte lenken nedenfor.

https://www.superinvite.no/#/invitation/3ea2db50e62ceefceaf70a9d9a56a6f4

Det holdes egne samlinger for 2010- og 2011-kullene.

Vi sees på Kringsjå!