Lyn Fotball og Lyn Toppfotball søker forretningsutvikler

Lyn ønsker å styrke stallen med en som kan skape, drive og utvikle forretningsmulighetene knyttet til hele vår fotballvirksomhet på en slik måte at vi får grunnlag til å bli enda bedre. Vi har som ambisjon å gå nye veier innenfor dette området, og vi tror din inngående kjennskap til sosiale medier er en forutsetning for at vi skal lykkes. Målsettingen er å øke klubbens inntekter med 3-4 millioner i løpet av 1-2 år.