Lyn Fotball søker ny leder for barnefotballen

Er du Lyn Fotballs nye leder for barnefotball?

Er du Lyn Fotballs nye leder for barnefotball?

Vår nåværende barnefotballsjef har etter mange år i idrettens tjeneste valgt å bytte beite til utdanningssektoren, Lyn Fotball er derfor på jakt etter ny leder for barnefotballen med tiltredelse 1/1/2020.

Lyn Fotball er en av landets største fotballklubber og er et allianseidrettslag sammen med SFK Lyn (drift, klubbhus, etc), Lyn Ski (langrenn) og Lyn 1896 FK (3.div Herrer og Jr.1). Klubben har i dag ca 600 barn i barnekullene og høy aktivitet med treninger og kamper godt hjulpet av iherdige foreldretrenere og fotballtrenere med årgangsansvar.

Leder for barnefotballen i LYN Fotball er overordnet fotballfaglig ansvarlig for barneaktivitetene og rekrutteringsansvarlig. Stillingen er en del av ledergruppen i Lyn Fotball, rapporterer til Daglig Leder, deltar på styremøter etter behov, og er administrasjonen og styrets faglige støttespiller. Stillingen forutsetter god fotballfaglig kompetanse, samt gode strategiske, kommunikative og administrative evner.

Link: Den vedlagte stillingsbeskrivelsen utdyper mer.

Ønsker du utfordringer i en av landets mest tradisjonsrike og dynamiske klubber? Send søknad med CV som belyser erfaring, utdanning, idrettsfaglig kompetanse og annen relevant bakgrunn innen 20/10/2019 til jobb@lynfotball.no

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte janhenrik@lyn.no ellerchristian@lyn.no

Det overordnede målet for Lyn Fotball er å bygge byens beste fotballklubb der LYN`s visjon er å bli «best, med flest». LYN har vokst raskt og medlemstallet har nesten doblet seg i løpet av få år. Det er derfor blitt svært viktig å få på̊ plass strukturer som sikrer at vi kan ta imot den store medlemsmassen på̊ en måte som sikrer optimal spillerutvikling og fotballglede, målet for LYN er å optimalisere disse strukturer på best mulig måte innenfor de økonomiske og logistiske rammer vi har til rådighet.

LYN ønsker å være en utviklingsklubb, vi skal utvikle fremtidige toppspillere, samtidig med at vi er en klubb for bredden; men viktigst av alt så skal LYN være med på å utvikle mennesker.