Har du lyst til å være med på Lyns Veteranlag?

1_buffon.jpg

Som alle fotballklubber med respekt for seg selv, har Lyn en ganske velfungerende satsing på veteranfotballen. Vi har lag i både 40 års- (menn over 40 år) og 48 års (menn over 48 år) serien. Er du pappa med et barn i Lyn eller på et annet vis har tilknytning til Lyn, ta gjerne kontakt med den evige lagleder, inge.berge@blaais.com.