Lyn Fotball søker trenerutvikler

Barne- og ungdomsfotballen i Lyn vokser nærmest fra måned til måned – og vi har ansatt mange dyktige og engasjerte fotballtrenere. For at de skal blir enda dyktigere søker vi trenerutvikler – som kan bidra til dette.

Er du en person med pedagogisk interesse og fotballfaglig erfaring / utdanning?

Vi kan tilby deg et spennende og utviklingsorientert trenermiljø, samt nært samarbeid med andre erfarne trenere og spillerutviklere.

Lyn har drevet Lyn akademiet i mer enn 10 år, og er et av byens beste spillerutviklingstilbud for barn på 7-12 år! Vi har en egen ansatt akademiansvarlig i 50 % stilling til å lede dette arbeidet.

Lyn har en stor og aktiv barnefotballavdeling med mer enn 800 barn, og har en egen barnefotballansvarlig i 50 % stilling for å koordinere denne delen av klubben.

På ungdomslagene (ca. 400 spillere mellom 13 og 19 år) kreves det mye også fotballfaglig, men fortsatt er det å forstå og bidra til å utvikle unge mennesker avgjørende når vi velger våre trenere og vår metode.

Til ungdomsfotballen i Lyn søker vi derfor nå en trenerutvikler i 50 % stilling som sammen med SL skal bidra til at ungdomslagene i Lyn drives godt og i tråd med klubbens mål og ambisjoner.

Noe av innholdet i stillingen vil være:

·         bidra i arbeidet med rekruttering av gode trenere til LYN fotball

·         bidra i arbeidet med å videreutvikle treningsprinsipper og innholdet i treningsøktene

·         fungere som mentor for våre trenere i ungdomsfotballen

·         bidra i arbeidet med vårt trenerforum

·         evaluere treningsarbeidet i ungdomsfotballen generelt, og i treningsgruppene 2 og 3 spesielt.

Personen i denne stilingen vil jobbe tett med og rapportere direkte til sportslig leder.

Stillingen er nyopprettet, med ønsket tiltredelse 1.6–2017.

Alt av Lyns treningsaktiviteter foregår ved Lyns klubbhus på Kringsjå (2 helt nye 11er kunstgressbaner høsten 2016 + 9er kunstgressbane fra 2011). Anlegget ligger 500 meter fra NIH og 700 meter fra Kringsjå T-banestasjon.

Lønn / arbeidstid (antall dager/kvelder per uke) etter avtale.

Vi oppfordrer deg til å søke om du ser på det å utvikle trenere som like spennende, som det å utvikle spillere.

Søknadsfrist: 10. april 2017

Ta kontakt;
Rolf-Magne Walstad
Sportslig leder
walstad@lynfotball.no                                                                                
Tlf: 900 82 215