Over 80 nye klubbdommere i LYN!

Tirsdag ettermiddag ble flere årsklasser innkalt til dommerkurs på klubbhuset. Over 80 ungdommer møtte opp og fikk gjennomført klubbdommerkurs. Ungdommene skal dømme barnefotballkamper under barnefotballturneringene vi har i løpet av året.

"Vi ønsker å kurse alle som skal dømme ved turneringene våre for å sikre oss at de kan føle seg trygge når de skal ta på seg dommeroppdrag. Kompetanse er viktig for å føle seg trygg!"
Sier arrangementansvarlig Stian S. Nygaard.

Ungdommene som gjennomførte kurset er nå i stand til å ta på seg dommeroppdrag for seriespill i 5er og 7er fotball. De fikk også utlevert flotte dommerdrakter etter kurset som skal benyttes under turneringene våre.

"Denne gangen kalte vi inn ungdommene som skal dømme Kick - Off GutteCup og Avsparkturneringen for jenter i vår. Vi setter opp nytt kurs for de som skal dømme DNB cupene."

Vi kalte også inn dommeransvarlige som skal følge opp de unge dommerspirene under turneringen.