Daniel Tandberg-Johansen ny forretningsutvikler i LYN

LYN Fotball og LYN Toppfotball har i fellesskap ansatt Daniel Tandberg-Johansen som ny forretningsutvikler i LYN.

Daniel tiltrer 1. oktober, men er allerede så smått i gang i sin nye jobb.

- Jeg gleder meg til å ta fatt! Til tross for at A-lag herrer har måttet restarte nede i divisjonene har LYN et navn som er kjent over hele landet. Vi er en kjempestor klubb med jenter og gutter i alle aldre, vi har et fremadstormende damelag og et herrelag som klatrer oppover. Og vi får i disse dager et strålende anlegg på Kringsjå. Det skjer mye spennende i LYN om dagen.

Men hva gjør egentlig en forretningsutvikler?

- Jeg tror det er veldig lurt av LYN å ikke kalle denne jobben for "sponsorsjef" eller "markedsansvarlig". Idretten må tenke nytt omkring inntekter. Det handler ikke lengre kun om tradisjonelle sponsoravtaler. Min jobb blir å ta tak i det uforløste potensialet som ligger i klubben. Jeg vil se på alle tiltak som kan gi oss et sterkere fundament for videre satsing. Det handler ikke bare om tradisjonelle sponsoravtaler, men like mye om nye måter å tenke inntektsstrømmer på. Vi må se på alt fra kommunikasjon, teknologiske plattformer, vår medlemsmasse, folk som vil samarbeide om den store samfunnsmessige innsatsen klubben gjør i arbeidet med barn og unge, de som vil identifisere seg med en av landet beste klubber på jente- og damesiden, de som vil være med på herrelagets reise tilbake til øverste nivå og gjenreisingen av byderbyet i hovedstaden, de som vil hjelpe til med å lage LYN-løkker i nærmiljøet der de minste barna trener osv osv.

Daniel har hatt et godt forhold til LYN helt siden ungdommen. Han har vært i Bastionen. Han bidro også for mange år siden med å utvikle en betalingsløsning for mobiltelefon som LYN skulle benytte like før den fatale konkursen i toppfotballen. Daniel har vært gründer i mange år og er en mann med masse energi som elsker å jobbe med mennesker og oppnå resultater.

- Mitt sterkeste ønske er at alle som har en relasjon til LYN, enten de er spillere, foreldre og andre voksne med et forhold til klubben - tar seg tid til å tenke gjennom hva LYN betyr for dem. Er forholdet så sterkt at du kunne tenke deg å bidra med noe? Jeg kommer til å ta kontakt med mange etterhvert. La oss se om vi kan ha interesse av et samarbeid. Da håper jeg folk vil sette av litt tid. Det er i grunnen det jeg ber om i første omgang. La oss snakke sammen om denne klubbens framtid. Jeg vet at det er så mange ressurser som vil denne klubben vel. Mye handler derfor om å finne sammen og trekke i samme retning. Da kommer vi til å nå langt, både som en stor klubb for alle, og som en framtidig toppklubb både for damer og herrer.

Vi ønsker Daniel velkommen til LYN. Ta vel i mot ham!