G2001 klar for Interkrets 2017 – en liten reise gjennom årets sesong.

Etter en spennende høstsesong med meget nervepirrende kamper kvalifiserte G2001 seg til Interkrets for G16 i 2017. Lagets trener Gunnar Arnstad har gjort seg noen tanker rundt året som har vært:

Jeg har vært hovedtrener for disse guttene i ett år nå, sammen med assistent Jonathan Ezeonwurie. Våre komplementære ferdigheter har vist seg å skape en god stamme i hele 2001-kullet. Jeg har fått god hjelp av Jonathan på økter vi har sammen, der hans menneskesyn og brennende engasjement for utvikling har inspirert meg. Lagleder Christian Sjødin, kamera-ansvarlig Kjell Erik Grønner og flere engasjerte Lyn foreldre i 01-kullet har også vært med som gode bidragsytere i hele 2015-2016, som har vært viktig. At vi nå er i G16 Interkrets viser at godt arbeid over tid, utfyllende ferdigheter i to ulike trenere og allsidige spillere og dedikasjon gir resultater.

Desember 2015 satte guttene seg et tydelig resultatmål: «Vi skal til Interkrets 2017». Dette skrev de på tavlen under et spillermøte og det har på en måte vært fremme i horisonten bak en rekke små delmål, holdningsmål, kunnskapsmål og ferdighetsmål i løpet av 2016. I slutten av 2015 bestod laget av en litt oppløst 01.1-gjeng med Lyn gutter som lå i midtsjiktet i G14 1.divisjon. Fem av disse 01-guttene hadde spilt for G00 dette året, og de kom tilbake for å hive seg med på dette prosjektet etter et år med erfaring fra Interkrets-kvalifisering med G00. Noen av disse også med skader. Også 4 spillere fra G01.2 satt der, klar for innsats til et lærerikt 2016 etter god utvikling på 01.2. To nye fjes fra Stabæk og en fra Skeid var med å styrke gruppen som helhet, og vi var klare for en spennende vinter (Treningsleir Barcelona, Notodden Elite Cup, Gothia Cup). Troppen var satt.


Siden jeg tok over denne gjengen har vi bygget stein for stein. Det er en gjeng med kamerater fra "knøttefotballen" som spiller sammen, og da må en forstå at det bor mye kommunikasjon, relasjoner, mønstre og samhandling innad i gruppa som en ikke bare kan trenge gjennom og omstille over natten.

Gjennom våren lærte vi oss å bekle ulike kampplaner uten fokus på resultat, der gutta ble drillet i en treningshverdag inspirert av Albert Puigs Barcelona spillestil med tydelige oppgaver og krav:

http://www.fotballtreneren.no/spillerutvikling/dypdykk-i-barcelonas-utviklingstanker

Terping av samhandlingsmønster i forsvar og angrep var også essensielt i treningshverdagen, og da spesielt lengderetningsspill med samtidige bevegelser. Vi har jobbet med å bygge relasjoner mellom spillere og lagdeler slik at man kommer i forkant av neste situasjon - da undertegnede er fra Trondheim og liker å utnytte ubalanse hos motstandere.

Gruppen består av allsidige spillere med ulik spisskompetanse. Først og fremst kan gruppa fint trekke paralleller til ¨det gamle¨ LYN/NTG prosjektet - som oppsummeres med at fotballtalent ikke kan defineres på èn bestemt måte: «Det er få entydige faktorer som på en sikker måte kan fortelle at en spiller kommer til å lykkes. Talentets størrelse bestemmes derimot av totaliteten av ferdigheter, personlighet og egenskaper innenfor områdene fotballferdighet, fysikk og mentalitet. Spillerens evne til utvikling og læringsevnen innenfor de nevnte områdene vil være avgjørende for talentets størrelse».

Jeg har brukt denne ¨enkle modellen¨ mye i mitt virke og guttenes innsats og engasjement over tid har nå gitt resultater, identitet og eierskap vi skal bygge videre på.

At vi havnet på 4.plass i vår høstavdeling 2016 kan vi takke oss selv for; vi slo Sagene 4-0 - som jo havnet over oss, vi spilte uavgjort mot Follo - som vant sin avdeling vår- og høst. Vi slo Nordstrand i Notodden Elite Cup i vår og spilte uavgjort mot de i høstsesongen - de vant avdelingen og ble kretsmestere. Vi er klare over at vi er gode nok. Men, kampene lever ofte sitt eget liv. Avhengig av deltakernes kontinuerlige valg, prioriteringer og hverdag, medspillernes initiativer, motspillernes motstand og lagenes stadige forsøk på å gruppere og omgruppere seg. Prestasjonen i en fotballkamp er derfor alltid relativ; den er medspiller- og mostanderavhengig. Man spiller ikke bedre enn det motstanderen tillater. Noe vi fikk erfare mot Kumla IF i Gothia Cup 2016. I denne sammenhengen har vi har vært mer opptatt av å spille med ingrediensene våre – vår stil som vi øver på hver trening– enn å tenke resultattavlen etter kamp. Men, det er jo denne resultattavlen som bestemmer hvilke arenaer vi spiller på, og derfor er resultat også en viktig ingrediens å spille på. Dette har gjort at vi mot slutten av sesongen har utviklet et større repertoar i spillet vårt, vi har jobbet med strategier avhengig av motstander og det har gitt en større trygghet i gruppa på hvilke ferdigheter vi har og hva vi må utvikle bedre!

Guttene er klar over hvilket toppnivå de har inne. Dessverre har året vært preget av mye skader på nøkkelspillere. Men, nå sitter vi igjen med en nesten skadefri tropp der også Mads Poulsson er på vei tilbake fra et langvarig skadeopphold. Vi startet også hospitering av dyktige 02-gutter i høst, som har spilt en viktig rolle i de siste avgjørende kampene.

Jeg lever egentlig for dette. Jeg skrev min mastergrad i 2015/16 inspirert av nettopp disse guttene da flere av temaene i avhandlingen handler om å gi tilbakemeldinger og framovermeldinger ute på feltet – og det å la de få medvirke i sin egen treningshverdag slik at de blir selvstendige medmennesker og fotballspillere. Når en ser at teorien man jobber med i over ett år har overføringsverdi til virkeligheten, er det gøy å være fotballtrener, spesielt for disse Lyn-guttene.


«Opprykket» til neste års Interkrets G16 er dermed i boks og vi kan glede oss til mye bra fotball på Kringsjå også neste år!

I G16 Interkretsserien stilles det nå enda større krav. Tålmodighet er helt avgjørende. Du blir ikke best i fotball over natten. Det tar tid å utvikle ferdigheter og holdninger, men når du har lagt ned så mye tid og krefter i det, og faktisk merker at du blir bedre som vi nå hadde som lag en periode, er det den beste følelsen du kan ha. Noen ganger får du fremgang raskere enn du trodde, andre ganger går det litt tregere enn du trodde. Avgjørende er det uansett at du bare fortsetter å jobbe på, og prøve å forandre litt på hvordan du trener om du føler fremgangen uteblir. ¨Raise the bar¨. David Beckham får ikke sagt det bedre: «Jeg har alltid trodd at om du vil oppnå noe spesielt i livet, så må du jobbe, jobbe, jobbe, og deretter må du jobbe enda litt mer!»

Videre fremover vil dette bety at spillere med forskjellige egenskaper og styrker kan bidra konstruktiv i samspillet vårt. Jeg vil si at laget som nå kvalifiserte seg bestod av den eksplosive, sterke og robuste, den kjappe og tekniske, den utholdende og viljesterke og den trege, kreative og uforutsigbare. Jeg vil jobbe videre med denne "komplimentariteten" i laget, slik at deltakerne utvikler og spiller ut sin personlige kompetanse, som anvendt i en plan og sammenheng kan skape gode fotballminner videre. Nye impulser vil også dukke opp. Dette krever et større støtteapparat da det åpner for stor individuell variasjon. Et mangfold av spilletyper viser til at jeg må legge tilrette for individuell utvikling ut i fra den enkeltes forutsetninger. Dette gir meg stor motivasjon til å jobbe på videre. Slagordet vårt er Fino Alla Fine – Lyn: ”Kjempe til siste slut”, hentet fra Juventus sitt inspirerende motto, og det viste seg sannelig å bli avgjørende.

Gunnar Arnstad