Oppstart for 2007 årgangen i ungdomsfotball - informasjon og foreldremøter

I overgangen fra barnefotballen til ungdomsfotballen tilbyr Lyn Fotball et organisert opplegg for J2007 og G2007.

Vi starter opp med trening mandag 20 oktober for alle og holder det gående til 20 desember med trening tre dager i uken (ma, on, fr). Treningsbanene vil bli likt fordelt mellom kjønnene over perioden. 

Treningene er fra 16:00 - 17:15 med oppmøte i uke 43 på klubbhuset, deretter ved annonsert treningsbane. Eventuelle forfall til trening meldes med spillerens navn på SMS til tlf. 412 70 950

Se forøvrig vedlagte presentasjon

Vi ønsker velkommen ti foreldremøter på klubbhuset:

  • Gutter 8. oktober 18:00-19:30

  • Jenter 10. oktober 18:00-19:30

Her vil viktig informasjon om sesongen 2020 bli presentert og muligheter for spørsmål. (det meste av informasjonen er lik mellom kjønnene)

Vi håper så mange som mulig kan komme og gi spillerne en god start på ungdomsfotballen.

Påmelding:

Lyn Fotball ønsker aktiv påmelding av spillerne. Påmeldingen er først gyldig etter betalt påmeldingsavgift i Superinvite. Betalingen dekker treningsperioden frem til jul og vil være kvalifiserende for redusert 1. terminavgift for 2020.  Avgiften dekker klubbens kostnader til trenere, kamper, dommere, baneleie, utstyr, og organisering.