rollebeskrivelser

I Lyn Fotball ønsker vi klarhet og transparens rundt de forskjellige rollene og funksjonene i klubben. Under finner du derfor en kort introduksjon og lenker (i tittelen) til rollebskrivelser for de viktigste funksjonene i klubben.

 
 

Daglig leder

Daglig leder er øverste administrative leder og ansvarlig for den daglige driften av Lyn Fotball og skal følge de retningslinjer og pålegg styret i Lyn Fotball har gitt.

Sportslig Leder i LYN Fotball

Sportslig leder i LYN Fotball er overordnet fotballfaglig ansvarlig for alle aktivitetene i LYN Fotball. Stillingen er en del av ledergruppen i Lyn Fotball, rapporterer til Daglig Leder, deltar på styremøter dersom påkrevet, og er administrasjonen og styrets faglige støttespiller. Stillingen forutsetter fotballfaglig kompetanse, samt gode strategiske, kommunikative og administrative evner.

SPORTSLIG LEDER I LYN BARNEFOTBALL

Sportslig leder i LYN Barnefotball er overordnet fotballfaglig ansvarlig for alle aktivitetene i LYN barnefotball (G/J 6-12). Stillingen forutsetter fotballfaglig kompetanse, samt gode strategiske, kommunikative og administrative evner.

Rekrutteringsansvarlig

Rekrutteringsplanen er rollebeskribvelsen for rekrutteringsansvarlig og beskriver hvordan nye årskull med spillere rekrutteres og hvordan spillerne blir tatt imot og gitt et likeverdig tilbud. Planen beskriver også hvordan Lyn fotball aktivt skal jobbe for at klubbens spillere skal trives og oppleve idrettsglede i fellesskap, som er klubbens hovedformål.

Trener i treningsgruppe a

Stillingsinstruks for trenere på det øverste nivået i hver årsklasse.

Trener i treningsgruppe B

Stillingsinstruks for trenere på breddenivået i hver årsklasse.

trenerveileder

Rollebeskrivelse for Trenerveileder i klubben.

FAIR PLAY ANSVARLIG

Rollebeskrivelse for Fair-Play ansvarlig i klubben.

materialforvalter

Rollebeskrivelse for Materialforvalter.

Dommerkoordinator

Rollebeskrivelse for Dommerkoordinator i klubben.

FIKS ANSVARLIG

Rollebeskrivelse for FIKS ansvarlig i klubben.