Birger Rasmussen, spiss på A-laget, hilser på en ung LYN-supporter etter en seier på Bislett, høsten 2015. Foto: Lars Opstad/Lyn Fotball.

Birger Rasmussen, spiss på A-laget, hilser på en ung LYN-supporter etter en seier på Bislett, høsten 2015. Foto: Lars Opstad/Lyn Fotball.

Ny i LYN?

Etter nyttår inviterer Lyn alle førsteklassinger (G/J 2012) med foreldre til oppstartsmøte på Kringsjå.

Det velges en klassetrinnskoordinator på hver skole (Tåsen, Berg og Ullevål), en for hvert kjønn. I samarbeid med barnefotballansvarlig i Lyn Fotball settes det sammen lag og treningsgrupper på tvers av klassene. Her tas det hensyn til trenerkapasitet, antall spillere fra hver klasse og andre aktuelle hensyn som må tas. Dersom noen i nærområdet går på andre skoler går de inn på lagene hvor det er behov eller det er geografisk mest hensiktsmessig. Dette avklares i samarbeid med barnefotballansvarlig i Lyn.

Klubben ønsker at det regelmessig arrangeres treninger for hele kullet, fortrinnsvis på Kringsjå, hvor det også til tider vil være trenere for Lyn som følger opp, ikke minst som rådgivere for foreldretrenere.

Startpakke til spillere
Nye spillere får tildelt draktsett, med overdel, shorts og strømper fra klubben. I tillegg får de sesongkort på A-lagets kamper som spilles på Bislett, og handlekort på G-Max Storo som gir 20 % rabatt på alt fotballtøy.

Draktsett deles ut av klubbens materialforvalter, Massimo Miotto (materialforvalter@lynfotball.no), og fortrinnsvis som hele pakker til lagene,  slik at spillerne får ulike numre på ryggen. Lagleder/trener gir antall og størrelser til lagleder, som igjen bestiller hos Massimo.

Merk at draktene er på utlån fra klubben, og det er følgelig ikke mulig å trykke navn på ryggen. 

Startpakke til lag/trenere
Nye lag får tildelt en LYN-bag med kjegler, vester og ballnett med baller (3-er baller).

Dugnad
Foreldre må påregne omtrent to dugnader per sesong. Dugnad kan bestå av alt fra å stå i kiosken på A-lagets kamper på Bislett, til løypevakt på Holmenkollstafetten eller dekke oppgaver på klubbens egne turneringer.