I 2019-sesongen får Lyn-spillere fra de tre eldste kullene (2007-2009) i barnefotballen tilbud om en ekstra kamparena på et høyere nivå enn på deres skolelag. Det er et supplerende tilbud for spillere som har lyst til å spille mye fotball, og har et ønske for mer utfordringer. I utgangspunktet meldes det på Ekstralag kun på Nivå A / 1. divisjon. Vi ønsker ikke å melde på mange ekstralag til hvert kull, da vi ønsker å legge til rette for at barna i Lyn også skal kunne trene egentrening og med egen treningsgruppe. Vi sikter oss inn på 1,5 kamp per uke per spiller for spillere som har ekstralag og skolelag som kamparena. Det vil si at vi bør ha en tropp som tillater litt rullering i kamptropper.

Ekstralagene driftes både av Lyn-ansatte og foreldretrenere som ønsker å bidra. Lyn skal være ansvarlig for kamptropper og i utvalgte kamper gjennom sesongen. Foreldretrenere fungerer som lagansvarlig for de resterende kampene. Vi har en ambisjon om å få flere kamper med Lyn-ansatte som lagansvarlige i fremtiden for å styrke tilbudet. Hvis en ekstrakamp skulle kollidere med en skolekamp skal skolekampen prioriteres da ekstralag er et supplerende tilbud i barnefotballen.

Når serieoppsettet for 2019-sesongen er lagt ut legges spillerne inn i riktig Spond-gruppe for ekstralaget. Der vil spillere og foresatte ha oversikt over blant annet kamper, tropper og oppmøtetider.

Terminlister til Ekstralagene legges ut når serieoppsettet kommer. Under kan dere se en oversikt over hvilke Lyn Ekstralag vi har meldt på i 2019-sesongen.

Frist for påmelding til ekstralag utgått (26. januar)