På denne siden presenteres forskjellige spillformer og øvelser som vi ønsker at alle i LYN skal benytte seg av i barnefotballen. Med et felles sett av øvelser, læringsmomenter og spillsystemer kan vi sammen lage både et trygt og godt utviklingsmiljø for alle LYN-barna våre.

I LYN ønsker vi å ha fokus på glede, læring og utvikling. Vi ser utvikling i et langsiktig perspektiv der barna kan steg for steg lære seg nye ting i barnefotballen. Vi erkjenner at vi er helt avhengig av ivrige foreldre og frivillige for å få til gode opplevelser og god utvikling for barna. Derfor har vi satt fokus på enkelte ting i barnefotballen som vi sammen kan jobbe for å få til.

Øvelsesbanken er delt inn i tre hovedkategorier: 1. Startøvelser / ballkontroll, 2. Spillsentrerte øvelser, og 3. Spill og spilløvelser. Disse øvelsene som er presentert under er øvelser vi anbefaler å bruke i barnefotballen. Av de tre hovedkategoriene bør “spill og spilløvelser” prioriteres høyest.

Spillform og spillestil:

 • Spillsystemer: her

 • 3-er fotball: Her

 • 5-er fotball: her

 • 7’er fotball: her

 • 9’er fotball: her

 • LYN Mini-spillestil: her

 • læringsmomenter: HER

 • Tips for å score mål: HER

Øvelsesbank - forklaring og video:

 • Startøvelser / Ballkontroll: her

 • spillsentrerte øvelser: Her

 • spill / Spilløvelser: herVideo av startøvelser / ballkontroll:

 • “1000 touch med hindringer” - HER, “Pokemon-jakt” - HER, “Evolusjonsleken” - HER, “Beskytte ball med scoring” - HER, “Beskytte ball over til possession” - HER, “Beskytte ball på tid” - HER, “Ferdighetssirkel” - HER, “Flest baller, flest mål?” - HER, “Gjennom grotten” - HER, “Krysse elven” - HER, “Pasningskaos” - HER, “Medtakssirkelen” - HER, “Pasningsøvelse barnefotball” - HER

Video av spillsentrerte øvelser:

 • “LYN-øvelsen” - HER, “3v2 på ett mål” - HER, “Beholde vs kontre” - HER, “Endre retning (level 1) - HER, “Endre retning (level 2) - HER, “Fire veggers possession” - HER, “Konge-spill” - HER, “Overtall-bonanza” - HER, “Possession score begge sider” - HER, “Firkant (tysker, rondo, lillebror i midten” - HER, “1v1 / 2v2 baner” - HER

Video av spill-øvelser:

 • “Spill 2v2 - 5v5” - HER, “Spill føre over linje” - HER, “Spill med endesoner” - HER, “Spill på flere mål” - HER, “Ut av spill - hent ballen!” - HER, “Hockey-spill” - HER