På denne siden finner dere en oversikt over alle våre barnelag i seriespillet for 2019-sesongen. Under ligger en oversikt over lagnavn, spillform og hvilke kontaktpersonener som er knyttet til hvert av lagene. Kampoppsett og kontaktinfo finner dere ved å søke opp laget (navn i FIKS) enten på www.fotball.no (her) eller i appen “MinFotball” på mobil. Er det informasjon som må endres er det bare å kontakte sportslig leder for barnefotball på bie@lynfotball.no.

Seriepåmelding G2008 - G2007 2019-sesongen.png

NB: 31. januar (frist for seriepåmelding)!